Μείωση των μισθωμάτων που καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο, ζητά από τους ΟΤΑ το υπουργείο Εσωτερικών.

Όπως αναφέρεται σε σχετική εγκύκλιο, για το ποσό μηνιαίου μισθώματος έως τα 1.000 ευρώ, πρέπει να υπάρξει μείωση κατά ποσοστό 10%. Για μισθώματα από 1.000,01 έως 2.000 ευρώ κατά ποσοστό 15%, για 2.000,01 έως 3.000 ευρώ μείωση 20% και πάνω από 3.000 ευρώ μείωση 25%.

Επισημαίνεται δε, ότι σε περίπτωση που έχει συμφωνηθεί με τον εκμισθωτή περαιτέρω μείωση (άνω του 20%, που προέβλεπε ο νόμος), πριν την έναρξη ισχύος του νόμου, το καταβαλλόμενο μίσθωμα μειώνεται στο ύψος που προκύπτει από την εφαρμογή της προοδευτικής κλίμακας.

Σημειώνεται, ότι η ισχύς των ανωτέρω μειώσεων ξεκινά από 1/10/2012, ενώ, τα αναπροσαρμοσμένα, σύμφωνα με την παρούσα, μισθώματα, δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1/1/2015.

 

skai.gr