Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σφακίων την Παρασκευή 23/11/2012 ψήφισε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:

Α. Να μην εφαρμοσθεί η διάταξη του νόμου 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016. Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν, 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 -2016», που αφορά μεταξύ άλλων και την άμεση διαθεσιμότητα των εργαζομένων, κλάδου ΔΕ Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού, Διοικητικών Γραμματέων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου με την αργία.

Β. Ο Δήμαρχος Σφακίων:

1) Να μην υπογράψει καμία διαπιστωτική πράξη διαθεσιμότητας ή αργίας.

2) Να μην αποσταλούν ονομαστικές καταστάσεις και στοιχεία υπαλλήλων εάν ζητηθούν και να μην υπάρξει ανταπόκριση σε κανένα αίτημα σχετικό με το καθεστώς διαθεσιμότητας ή αργίας.

3) Να μην προχωρήσει σε καμία κατάργηση οργανικής θέσης του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών.

4) Να αποστείλει την ως άνω αναφερόμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Κ.Ε.Δ.Ε., ζητώντας την επικαιροποίηση της από 11/11/2012 απόφασής της η οποία θα πρέπει να είναι πιο σαφής και εμπεριστατωμένη, ως προς τις τελικές αποφάσεις και προτάσεις της προς τους Δήμους.

Γ. Να απαλλαγούν οι υπηρεσιακοί παράγοντες από την απειλή του νόμου για πειθαρχικό αδίκημα, σε περίπτωση μη αποστολής των στοιχείων των εργαζομένων.

Δ. Εκφράζουμε την κατηγορηματική μας αντίθεση με το «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ» Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που προβλέπεται στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής και ζητάμε να διερευνηθεί η νομική προσφυγή στο ΣτΕ, σε συνεργασία και με άλλους Δήμους ή Συλλογικούς Φορείς της Αυτοδιοίκησης, για την συνταγματικότητα του ανωτέρω Νόμου καθώς και για τη νομιμότητα των μεταφερομένων αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς τη μεταφορά των ανάλογων πόρων». Η δημιουργία του «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ» έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις Συνταγματικές Διατάξεις για την Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια των ΟΤΑ. Με πρόσχημα τον έλεγχο της εκτέλεσης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οδηγούμαστε στην παραβίαση του Συντάγματος και των νόμων που διέπουν το αυτοδιοίκητο του θεσμού, την οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και την ουσία του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας. Υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα να περιορισθεί ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης.

Δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι δε θα δεχθούμε κανένα έλεγχο από κανένα Πολιτικό επίτροπο.