Δεν δημιουργείται πρόβλημα με τις επιμέρους αντιρρήσεις του ΣτΕ στο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος αναφορικά με την ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου στον χώρο του παλαιού νοσοκομείου Χανίων.

Την εκτίμηση αυτή έκανε ο αρμόδιος για τα τεχνικά έργα αντιδήμαρχος Χανίων κ.Νίκος Ξυνίδης επισημαίνοντας πως η απορριπτική γνωμοδότηση του ανωτάτου δικαστηρίου αφορά τον συντελεστή δόμησης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης και όχι το έργο.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του ΣτΕ - το οποίο κλήθηκε να κρίνει την νομιμότητα του σχεδίου Π.Δ. για τροποποίηση του σχεδίου πόλης στην περιοχή του παλιού νοσοκομείου – το σχέδιο δεν είναι νόμιμο, κατά το σκέλος εκείνο που προβλέπει την ανέγερση του Κέντρου Υγείας με συντελεστή δόμησης μεγαλύτερο του 0,25, κάλυψη πλέον του 15% και ύψος που υπερβαίνει ένα διώροφο κτίριο.

Επομένως, όπως είπε και ο κ.Ξυνίδης, η απόφαση ταυτίζεται με τα σχέδια του δήμου για ανέγερση κτιρίου με συντελεστή δόμησης έως 0,25% και κάλυψη έως 15%.

Υπενθυμίζεται πως η ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ, ενώ θα προηγηθεί η κατεδάφιση του κτιριακού συγκροτήματος του παλιού νοσοκομείου, (έχει ήδη εκδοθεί η σχετική άδεια) και θα δημιουργηθεί μεγάλος χώρος πρασίνου.