Στα πλαίσια  της εργολαβίας « Κατασκευή Ανισόπεδου Κόμβου Αγίου Σώζοντα», αναδόχου «ΛΑΤΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», την Δευτέρα 3-12-2012 από τις 7 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα θα εκτελούνται εργασίες επί του οδοστρώματος στο τεχνικό κάτω διάβασης του κόμβου του Αγ. Σώζοντα, με αποτέλεσμα την διακοπή της διαμπερούς κυκλοφορίας στο δρόμο κάτω από την γέφυρα στην περιοχή του Αγίου Σώζοντα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι χρήστες της οδού να συμμορφώνονται με την εγκεκριμένη εργοταξιακή σήμανση για την ασφάλεια της κυκλοφορίας και την αποφυγή ατυχημάτων.