Στα πλαίσια του έκτακτου Συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε που πραγματοποιείται αύριο Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2012 στην Αθήνα η ΠΕΔ Κρήτης κατέθεσε την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Τετάρτης 28/11/2012

 Στο  Συνέδριο αναμένεται να καθοριστεί η περαιτέρω στάση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά τις τελευταίες εξελίξεις με την ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου και του Προϋπολογισμού του 2013.

•Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΠΕΔ Κρήτης

Στο πλαίσιο των αντιδράσεων των ΟΤΑ στην επιχειρούμενη θεσμική και οικονομική υποβάθμισή τους, και προκειμένου να αποφασισθεί ένα οργανωμένο και αποτελεσματικό σχέδιο που θα αποτελέσει ανάχωμα στον ορατό πλέον κίνδυνο κατάρρευσης των Δήμων με ότι αυτό σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες, τις κοινωνικές δομές και τη διατήρηση ενός ανεκτού επιπέδου κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 28/11/2011 Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Κρήτης στο Ηράκλειο με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της .

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ, Δήμαρχος Ηρακλείου, Γιάννης Κουράκης, κατέθεσε την εισήγησή του για τα Οικονομικά και Θεσμικά θέματα της Αυτοδιοίκησης αλλά και για τις μεγάλες επιπτώσεις της ακολουθούμενης Κεντρικής Πολιτικής για την Κοινωνία και τους Πολίτες.

Ακολούθησε μακρύς και εμπεριστατωμένος διάλογος, καθώς και τοποθετήσεις από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης και κατέληξαν σε μια κοινή και αδιαπραγμάτευτη θέση.  Ότι η Π.Ε.Δ. Κρήτης δε θα ανεχτεί περικοπές που θα καταστήσουν προβληματική την λειτουργία των Δήμων και την εξυπηρέτηση των πολιτών, ούτε και θεσμικές παρεμβάσεις που υποβαθμίζουν την Τ.Α., καταλύουν την Αυτοτέλεια και το Αυτοδιοίκητο των ΟΤΑ και αποτελούν βασική Συνταγματική επιταγή. Μετά από μια χρήσιμη και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της γενικής συνέλευσης της ΠΕΔ συμφώνησαν να θέσουν προς υιοθέτηση από την  ΚΕΔΕ τα παρακάτω σημεία :

1   Την Απόδοση στους Δήμους μέχρι 31/12/2012 το ποσό των 638.000.000 € που αφορούν.

 

Προνοιακά επιδόματα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

131.000.000

Μεταφορές μαθητών Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011

51.000.000

Μισθώματα σχολικών μονάδων Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2011

3.000.000

Τακτική επιχορήγηση – δυο δωδεκατημόρια

194.000.000

ΣΑΤΑ (Β’ Δόση)

150.000.000

Δ΄ Δόση Παρακρατηθέντων

109.000.000

 

 

Σύνολο

638.000.000

2.  Άμεση εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (περίπου 900.000.000 Ευρώ), λόγω υποχρηματοδότησης των ΟΤΑ από την πολιτεία χωρίς φυσικά οποιαδήποτε μορφής παρακράτηση από τους ΚΑΠ.

3. Αναπροσαρμογή της κάθε φορά καταβαλλόμενης δόσης προς το ΤΠ&Δ εφ’ όσον  υπάρχει διακύμανση , όπως η μείωση των ΚΑΠ, γιατί ενώ μέχρι σήμερα έχουν μειωθεί πάνω από 50% , οι δόσεις των δανείων παραμένουν σταθερές .

4. Επέκταση της ρύθμισης των δανείων που ισχύει σήμερα μόνο για το ΤΠ&Δ και στις υπόλοιπες εμπορικές τράπεζες που συμμετέχουν στην ανακεφαλαιοποίηση. Επίσης, ειδική ρύθμιση για τις Συνεταιριστικές τράπεζες που δεν εντάσσονται στο μηχανισμό στήριξης , αλλά έχουν δανειοδοτήσει Δήμους .

5. Μείωση του εργολαβικού οφέλους από 18% σε 12%

6. Αλλαγή του τιμολογίου του ρεύματος από οικιακό σε βιομηχανικό, καθώς οι Δήμοι προσφέρουν κοινωνικό έργο (ύδρευση, άρδευση σχολεία, ΚΑΠΗ, κ.λ.π), και είναι απολύτως δίκαιο να έχουν ειδικό τιμολόγιο.

7. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στην προμήθεια πετρελαίου ή επιπλέον χρηματοδότηση με 15.000.000 €, για την θέρμανση σχολείων, ΝΠΔΔ (Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, κ.τ.λ.).

8. Δημιουργία προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ΕΣΠΑ. Να δεσμεύονται πόροι του ΕΣΠΑ τους οποίους θα διαχειριστούν οι Δήμοι αποκλειστικά για υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων .

9. Εξασφάλιση χρηματοδότησης για την περίοδο 2013-2014 από το ΕΣΠΑ των Προνοιακών δομών (Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Βοήθεια στο σπίτι, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ- ΑμΕΑ, κ.α)

10.Ενεργοποίηση του προγράμματος αυτεπιστασίας με συγκεκριμένη χρηματοδότησης και λειτουργία , όπως το πρόγραμμα «Θησέας», με απλές διαδικασίες στα πλαίσια εκτέλεσης μικρών έργων καθημερινότητας .

11. Παραμένουμε σταθεροί και αμετακίνητοι στην άποψή μας να μην στείλουμε ονομαστικούς καταλόγους των εργαζομένων και ούτε να υπογράψουμε διαπιστωτικές πράξεις απόλυσής τους.

12. Ενεργοποίηση Πράσινου Ταμείου . Το συγκεκριμένο ταμείο έχει ως «κεφάλαιο» 1 δις ευρώ , το οποίο πήγε στο Τ.Π.&Δ. , αλλά μέχρι σήμερα οι Δήμοι δεν έχουν χρηματοδοτηθεί επαρκώς.

13. Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οργάνωση και λειτουργία των κτηματογραφικών γραφείων, και θεσμοθέτηση πόρου υπέρ των Δήμων.

14. Κλιμακωτή εφαρμογή από 0,5% (που ισχύει σήμερα)  έως 2% με νόμο του τέλους παρεπιδημούντων και όχι στα  πλαίσια του μνημονιακών επιταγών. Το τέλος αυτό είναι ανταποδοτικό και ενισχύει ιδιαίτερα του Τουριστικούς Δήμους στην παροχή υπηρεσιών  καθαριότητας και άλλων παρεμβάσεων. 

15. Αλλαγή συστήματος κατανομής των ΚΑΠ με εισαγωγή νέων κριτηρίων. Εντοπισμός υφιστάμενων στρεβλώσεων και διόρθωσή τους. Διασφάλιση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των Δήμων.

16. Δικαστική διεκδίκηση, από την ΚΕΔΕ, των θεσμοθετημένων πόρων που δεν αποδίδονται στην Αυτοδιοίκηση

17. Νομοθετικής ρύθμισης, συμβατής με το Ευρωπαϊκό και Εθνικό δίκαιο, για την αναστολή της αναγκαστικής εκτέλεσης (κατασχέσεις) σε βάρος των Δήμων και την κινητή και ακίνητη περιουσία τους.

18. Εξαίρεση των καυσίμων από τον ΕΚΠΟΤΑ.

Πλαίσιο Προτάσεων Κινητοποίησης

-Άρνηση της ανάληψης των αρμοδιοτήτων που μεταφέρονται από 1-1-2013 αν δεν αποδοθούν οι αντίστοιχοι πόροι και το προσωπικό στην Αυτοδιοίκηση.

-Προσφυγή της ΚΕΔΕ στο ΣΤΕ για ακύρωση των διατάξεων του Μεσοπρόθεσμου και της πράξης Νομοθετικού περιεχομένου που καταργούν το Αυτοδιοίκητο και την Αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α..

-Προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

-Αναστολή κατάθεσης προϋπολογισμών των Δήμων για το 2013

Πραγματοποίηση συγκέντρωσης αιρετών, κοινωνικών φορέων και πολιτών  σε κάθε Περιφέρεια σε ημέρα που θα οριστεί από την ΚΕΔΕ.

-Συζητήθηκε επίσης πρόταση για παραίτηση των αιρετών σε περίπτωση που αγνοηθούν από την πολιτεία οι Συνταγματικά κατοχυρωμένες αρχές της Αυτοτέλειας και του Αυτοδιοίκητου των Ο.Τ.Α.