Ζημίες, ύψους 2,7 δισ. ευρώ, εμφάνισαν 147 εισηγμένες στο χρηματιστήριο (εννεάμηνο του 2012), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που συγκέντρωσε και παρουσιάσει η Beta ΑΧΕΠΕΥ.

Σε ό,τι αφορά τα βασικά οικονομικά μεγέθη του εννεαμήνου, ο τζίρος των εισηγμένων παρέμεινε αμετάβλητος στα 57,6 δισ. ευρώ, ενώ τα EBITDA εμφάνισαν μικρή κάμψη, στα 5,21 δισ. ευρώ.

Από τις 220 εταιρίες, οι κερδοφόρες είναι 73. Εξ αυτών 36 αύξησαν τα κέρδη τους εν μέσω κρίσης, 29 τα μείωσαν και 8 επέστρεψαν σε κέρδη από ζημίες.

Οι ζημιογόνες εταιρίες ανέρχονται σε 147, με 19 εξ αυτών να γυρνούν σε ζημίες από κέρδη, 81 αύξησαν τις ζημίες τους, ενώ 47 τις μείωσαν.

Στο σχόλιό του ο υπεύθυνος του τμήματος ανάλυσης της Beta, Μάνος Χατζηδάκης, χαρακτηρίζει θετικό το τρίμηνο, εφόσον εξαιρεθούν οι τράπεζες και οι απομειώσεις των εμποροβιομηχανικών εταιριών.

Παρά το ζημιογόνο αποτέλεσμα στην τελική γραμμή του τριμήνου (-460 εκατ. ευρώ) η εικόνα δεν είναι και τόσο αρνητική, αφού έχει επηρεαστεί από ειδικές μεμονωμένες περιπτώσεις. Σαφώς τα 2,7 δισ. ευρώ ζημίες που εμφανίζουν οι εισηγμένες είναι μια σοβαρή αρνητική διαφορά σε σχέση με πέρυσι και έχει επηρεαστεί από:

  • Τις ζημίες που εμφανίζουν οι δύο κυπριακές τράπεζες στο εννεάμηνο και οι οποίες επιβαρύνουν το σύνολο με 1,86 δισ. ευρώ (3Q -422 εκατ. ευρώ).
  • Τις ζημίες της MIG και της Alapis λόγω απομείωσης συμμετοχών, οι οποίες επιβαρύνουν κατά 1,64 δισ. ευρώ την τελική γραμμή (3Q -598 εκ. ευρώ).

Αναζητώντας επομένως ένα πιο «καθαρό σύνολο» από τράπεζες και απομειώσεις, το σύνολο των εισηγμένων εταιριών θα απέδιδε 557 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο έναντι 260 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Εντυπωσιακή είναι η εικόνα σταθεροποίησης, που παρατηρείται τόσο στο εννεάμηνο όσο και στο γ΄ τρίμηνο στον κύκλο εργασιών.

Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις διατηρούνται σταθερές στα 57,6 δισ. ευρώ (+0,1%), ενώ στο τρίμηνο για να φανεί η διαφορά απαιτείται η χρήση και δεύτερου δεκαδικού ψηφίου (-0,08%).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα (EBITDA) είναι μειωμένα κατά 3,5%, στα 5,2 δισ. ευρώ, μάλλον συντηρητική υποχώρηση, η οποία οφείλεται σε κινήσεις μείωσης κόστους και εσωτερικών οργανικών αναδιαρθρώσεων.

Αν και το εννεάμηνο δεν έχει ολοκληρωθεί, με το σύνολο των εισηγμένων εταιριών, η σχέση των κερδοφόρων με τις ζημιογόνες επιχειρήσεις παρέμεινε συντριπτικά υπέρ των δεύτερων: για κάθε μία κερδοφόρα υπάρχουν δύο ζημιογόνες (66%), σχέση η οποία αναμένεται να επιδεινωθεί καθώς εκτός από τις τράπεζες υπάρχει και μια σειρά εταιριών που βρίσκεται σε αδυναμία δημοσίευσης ισολογισμών, με πολύ ζημιογόνα μεγέθη.

zougla.gr