Μια νέα συγγραφική δουλειά από Ακαδημαϊκούς Κρητικών Ιδρυμάτων, με τίτλο «Σύγχρονα Θέματα Χρηματοδότησης και Στρατηγικού Σχεδιασμού Επιχειρήσεων» κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Σταμούλη, μεταξύ αυτών και ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Πολυκριτήριας Ανάλυσης του Πολυτεχνείο Κρήτης κ. Κώστας Ζοπουνίδης.

Στο βιβλίο αναλύονται θέματα για τις επιχειρήσεις, ενώ στην περίληψη διαβάζουμε:

“Στο βιβλίο που κρατάτε στα χέρια σας αναδεικνύεται η σύζευξη μεταξύ των εννοιών της «χρηματοδότησης» και του «στρατηγικού σχεδιασμού» στο πλαίσιο της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Με αυτό τον στόχο αναδεικνύεται η πολύπλευρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη προσέγγιση των εννοιών της χρηματοδότησης, της λειτουργίας κατάλληλων διοικητικών συστημάτων, της ανάπτυξης νέων μορφών επιχειρήσεων μέσω συνεργατικών συσχετισμών και συσσωματωμάτων επιχειρήσεων, καθώς και των επιδράσεων και των χαρακτηριστικών δανεισμού στη λειτουργία των επιχειρήσεων. Επιπλέον αναδεικνύονται η σημασία της επιχειρηματικής κουλτούρας και οργάνωσης, η συμβολή της έρευνας και της καινοτομίας στην ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή, ο καθοριστικός παράγοντας της μείωσης χρηματοδοτικής μόχλευσης (δηλαδή της σταδιακής μείωσης της εξάρτησης από τα τραπεζικά ιδρύματα), η αρωγή της επιχειρηματικής αριστείας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας μιας επιχείρησης”.

Στην υπόλοιπη συγγραφική ομάδα συμμετέχουν οι:

  • Βούλγαρη Φωτεινή, Καθηγήτρια Οικονομικής Επιστήμης και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης στο ΤΕΙ Κρήτης
  • Δρ. Χρήστος Λεμονάκης, όπου διδάσκει στο ΤΕΙ Κρήτης στο Τμ. Χρηματοοικονομικής και Ασφαλιστικής
  • Ευάγγελος Γρηγορούρης, Επίκουρος Καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης
  • Μιχάλης Καθαράκης, Διευθυντής στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές