Ισχυρή παρουσία σε δύο σημαντικούς επιμελητηριακούς θεσμούς αποκτά το Επιμελητήριο Ηρακλείου,  δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την προώθηση  των θεμάτων που απασχολούν την τοπική  επιχειρηματική κοινότητα.

Κατά την εκλογική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε  το Σάββατο 1η Δεκεμβρίου, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Ελληνικής Επιτροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μηνάς Μελισσείδης αναδείχθηκε μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους από τους  έντεκα συνυποψήφιους  του  της υπόλοιπης Ελλάδας.

Την ίδια ημέρα συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του   Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ),  στο οποίο εξελέγη  Β΄ Αντιπρόεδρος ο κ. Γιώργος Μπαμιεδάκης, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.

Το International Chamber of Commerce (ICC) είναι ο παγκόσμιος επιχειρηματικός οργανισμός, που εκφράζει με κύρος τις επιχειρήσεις από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, σε κάθε μέρος του κόσμου. Βασική αποστολή του είναι η προώθηση του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων. Βοηθάει τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της παγκοσμιοποίησης. Το ICC έχει τρεις κύριες δραστηριότητες: τη δημιουργία ρυθμιστικών κανόνων για τις περισσότερες επιχειρηματικές δραστηριότητες, την επίλυση διαφορών και την υπεράσπιση της πολιτικής του ελεύθερου και θεμιτoύ εμπορίου. Επίσης, έχει πρωταρχικό στόχο να καταρτίζει κανόνες που διέπουν τη διεξαγωγή των διασυνοριακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Παράλληλα, προσφέρει  εξειδικευμένη εκπαίδευση και σεμινάρια και είναι ο κορυφαίος εκδοτικός οίκος παγκοσμίως των πρακτικών και εκπαιδευτικών εργαλείων αναφοράς για τις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις τραπεζικές πρακτικές και την διαιτησία.

Ο ΕΟΑΕΝ είναι αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ίδρυσαν τα ελληνικά νησιωτικά Επιμελητήρια, στην κοινή τους προσπάθεια να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις που βιώνουν οι νησιώτες, εξ΄ αιτίας της γεωπολιτικής θέσης των νησιών. Μεταξύ των σκοπών του είναι η  προώθηση κοινών ενεργειών, οι οποίες θα οδηγήσουν σε πολιτική και μέτρα για μια ολοκληρωμένη οικονομική και κοινωνική συνοχή νησιωτικών και ηπειρωτικών περιοχών, η συνεργασία με τις τοπικές, περιφερειακές και εθνικές αρχές και  θεσμικά όργανα της Ε.Ε., για την ανάπτυξη των νησιών, η καταγραφή και μελέτη των ιδιαίτερων προβλημάτων, που αντιμετωπίζουν τα νησιά και εμποδίζουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική τους ανάπτυξη. Καθώς και η οργάνωση νησιωτικών δικτύων συνεργασίας, μεταφοράς τεχνογνωσίας, τηλεματικής διασύνδεσης και συμμετοχής των νησιωτικών επιμελητηρίων, είτε ομαδικώς είτε μεμονωμένα σε κοινοτικά προγράμματα ή πρωτοβουλίες.