Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν και επίσημα τη διετή παράταση του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας.

«Το Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα τα μέτρα που δίνουν στην Ελλάδα επιπλέον δύο χρόνια για να διορθώσει το υπερβολικό δημοσιονομικό έλλειμμα, μετά τη συμφωνία της ελληνικής κυβέρνησης με την τρόικα», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Ecofin.

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης σημειώνεται ο βασικός στόχος της Ελλάδας. «Η απόφαση υποχρεώνει την Ελλάδα να φέρει το δημοσιονομικό της έλλειμμα κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2016 αντί για το 2014, χαλαρώνοντας την ετήσια πορεία προσαρμογής που είχε οριστεί προηγουμένως».

«Η συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της τρόικα, η οποία εγκρίθηκε από το Eurogroup στις 26 Νοεμβρίου, θα επιτρέψει την εκταμίευση της επόμενης δόσης της οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα στο πλαίσιο του δεύτερου προγράμματος προσαρμογής. Ορίζει τις προϋποθέσεις για την βοήθεια, οι οποίες θα καθοριστούν σε ένα αναθεωρημένο μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα υπογραφεί από την Επιτροπή εξ ονόματος των κρατών μελών της Ευρωζώνης.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι η Ελλάδα έχει λάβει αποτελεσματικά μέτρα σύμφωνα με την απόφαση 2011/734/EU. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα εκτιμάται ότι έχει βελτιώσει το διαρθρωτικό έλλειμμα ήδη κατά 13,9 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ από έλλειμμα 14,7% το 2009 σε εκτιμώμενο έλλειμμα 1,5% το 2012. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα το 2012 -13 προβλέπεται πως θα είναι πολύ πιο αδύναμη σε σχέση με πριν», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Αδιέξοδο για την τραπεζική εποπτεία

Να σημειωθεί πως οι υπουργοί Οικονομικών δεν κατάφεραν να καταλήξουν σήμερα σε συμφωνία για την μορφή που θα έχει η ενιαία τραπεζική εποπτική αρχή καθώς δεν βρέθηκαν σημεία σύγκλισης σε βασικά στοιχεία του σχεδίου.

Η βασική διαφωνία είναι για το ποιες τράπεζες θα υπαχθούν στον άμεσο έλεγχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ποιες θα μείνουν υπό την εποπτεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών.

Διαφωνίες καταγράφονται επίσης στο πώς θα λαμβάνονται οι αποφάσεις και ποιό θα είναι το νομικό πλαίσιο που θα διέπει την ενιαία εποπτική αρχή.

 

protothema.gr