Η σημερινή ημέρα, 5η Δεκεμβρίου, καθιερώθηκε με απόφαση της γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 1985, ως Διεθνή Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη. Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη στα εκατομμύρια των εθελοντών, που είναι ταγμένοι στην υπηρεσία του ανθρώπου, συχνά με κίνδυνο της ζωής τους. Ο εθελοντισμός ειδικότερα στην παρούσα κοινωνική πραγματικότητα πρέπει να θεωρείται στάση ζωής. Η εθελοντική προσφορά και συμμετοχή θα πρέπει να διευρύνεται διαρκώς, μέσα από την ανάδειξη των κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν, αλλά και μέσα από την προβολή του έργου των ενεργών εθελοντών.

Ο εθελοντισμός ως έννοια και ως μορφή δράσης, προωθεί τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την έννοια της ισότητας. Η συμβολή του στη διατήρηση της συνοχής της κοινότητας, μπορεί να θέσει γερά θεμέλια στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και να εδραιώσει την κοινωνική αλληλεγγύη. Η εθελοντική προσφορά σήμερα διευρύνεται διαρκώς. Είναι γεγονός ότι ο εθελοντισμός έχει επεκταθεί σ’ ένα ευρύ φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Επί παραδείγματι, δράσεις που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της δημόσιας υγείας, διάφορες εκστρατείες πρόληψης, ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, εκστρατείες κατά του αναλφαβητισμού, δράσεις σχετικά με την εξάλειψη κοινωνικών ανισοτήτων, κ.ά. είναι κάποιες από τις δράσεις που μπορεί ένας πολίτης να δραστηριοποιηθεί ως εθελοντής. Διεθνής κινήματα, διάφορες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και τοπικοί φορείς δραστηριοποιούνται παγκοσμίως και είναι υπεύθυνα για την αύξηση του αισθήματος ευθύνης των ατόμων προς τον εθελοντισμό, για τον σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων για την αντιμετώπιση συγχρόνων κοινωνικών προβλημάτων.

Για τον πολίτη ο εθελοντισμός είναι πάντα θέμα επιλογής αλλά είναι και μια  νόμιμη, οργανωμένη, με δομή και κανόνες, οδός μέσω της οποίας μπορεί να συμμετέχει σε δραστηριότητες προσφέροντας βοήθεια, νιώθοντας ταυτόχρονα ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Η ηθελημένη παροχή υπηρεσιών για κοινωφελή σκοπό δεν έχει υλικά ανταλλάγματα για τον εθελοντή. Παρέχει όμως ψυχική ανατροφοδότηση, η οποία είναι μεγίστης σημασίας για τον ίδιο. Επιπροσθέτως, ο εθελοντής μέσα από την προσφορά του, αναπτύσσει επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες και σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και επαγγελματικές. Μπορεί ακόμη να θεωρηθεί εξίσου σημαντικός με το εργατικό δυναμικό (χωρίς όμως να αποτελεί απειλή για την ασφάλεια της θέσης εργασίας μισθωτού) καθώς είναι ικανός να καλύψει βασικές ανάγκες και να γίνει πολύτιμος αρωγός σε οποιαδήποτε δραστηριότητα.

Στο Δήμο Φαιστού, η αξία του εθελοντισμού έχει με αποδείξεις εδραιωθεί ως ανεκτίμητη και δεδομένη. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τη χρονιά που μας πέρασε τα οποία στηρίχθηκαν στην εθελοντική ενεργοποίηση εκπαιδευτών και εκπονήθηκαν από το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Φαιστού σε Μοίρες, Τυμπάκι, Ζαρό και Πόμπια η συγκεκριμένη δράση συνεχίζεται και φέτος με την πολύτιμη συνεισφορά των εθελοντών εκπαιδευτών. Στον τομέα του εθελοντισμού πρέπει να προστεθούν και οι δεκάδες πολιτιστικοί σύλλογοι και οι εθελοντές – μέλη τους που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Φαιστού που προάγουν έργο, πολιτισμό και προσφέρουν ανιδιοτελώς στο συνάνθρωπο και στο κοινωνικό σύνολο.

 Η αξία του εθελοντισμού και το μήνυμα που «περνάει» χρειάζεται να προστατεύεται και να ενισχύεται συνεχώς μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Κινητήριος δύναμη του εθελοντισμού πρέπει να είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο, να ξεκινά από την καρδιά του καθενός και να διαχέεται στην ευρύτερη κοινότητα χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς. Αν βάλουμε τον εαυτό μας στη θέση του έχοντα ανάγκη, η διάθεσή μας για προσφορά θα ενεργοποιηθεί ευκολότερα και θα κινητοποιήσει τον καθένα από εμάς.  Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ως έκφραση ανθρωπισμού, ο εθελοντισμός είναι ικανός να ενδυναμώσει την κοινωνική αλληλεγγύη, αλλά και να ενισχύσει την ενεργή συμμετοχή και δράση, προσδίδοντας νόημα και νέο περιεχόμενο στην καθημερινότητα μας. Ας ενεργοποιήσουμε τον εθελοντή που υπάρχει μέσα μας.