Σχέδιο δράσης για τη στεγαστική πολιτική, με δραστική μείωση του κόστους λειτουργίας και εξορθολογισμού των δαπανών στέγασης του υπουργείου Εργασίας και των εποπτευόμενων φορέων, υλοποιείται με απόφαση του Γιάννη Βρούτση.

Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου την Τετάρτη, επιχειρείται εξέταση όλων των δυνατοτήτων περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ιδιόκτητων κτιρίων αλλά και η ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το υπουργείο έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

• Στην απογραφή όλων των ιδιόκτητων ακινήτων και του καθεστώτος χρήσης τους (ιδιόχρηση, κενό, ενοικιασμένο, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά τους) ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης ή συστέγασης ακόμη και διαφορετικών υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση 30% των δαπανών από ενοίκια και τα άλλα συναφή λειτουργικά έξοδα (κοινόχρηστα, φύλαξη, συντήρηση κ.λπ.).

• Στην απογραφή όλων των ενοικιαζόμενων ακινήτων τα οποία, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ανέρχονται σε 835, με συνολική ετήσια δαπάνη 24 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα ζητήθηκε από όλους τους Οργανισμούς αρμοδιότητας του Υπουργείου η τεκμηρίωση της εφαρμογής των πρόσφατων νόμων για την υποχρεωτική μείωση του κόστους της ενοικίασης κτιρίων από φορείς του δημοσίου.

Η προθεσμία για την αποστολή των στοιχείων λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, τα ασφαλιστικά ταμεία ενοικιάζουν 549 ακίνητα και δίνουν μισθώματα ύψους 17,275 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Ξεχωρίζει το ΙΚΑ με 277 ακίνητα και ενοίκια ύψους 10,984 εκατ. ευρώ.

 

in.gr