Στο 26% ανήλθε η ανεργία το Σεπτέμβριο και πλέον ο αριθμός των ανέργων εκτιμάται σε 1.295.203 άτομα. Στις γυναίκες η ανεργία το Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στο 30,1% (!) και στους άνδρες στο 22,9%.

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών η ανεργία ανήλθε στο 56,4%, ενώ στο σύνολο της χώρας η μεγαλύτερη ανεργία καταγράφεται στις περιφέρειες Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας (28%) και Αττικής (27,6%).

Στην Κρήτη τον Σεπτέμβριο η ανεργία ανέβηκε στο 20% απο 19,5% τον Αύγουστο και απο 17,5% τον Σεπτέμβριο του 2011.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο 2012 ανήλθε σε 26%, έναντι 18,9% το Σεπτέμβριο του 2011 και 25,3% τον Αύγουστο του 2012. Το σύνολο των απασχολουμένων κατά το Σεπτέμβριο του 2012 εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.695.053 άτομα.

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.203 άτομα, ενώ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός ανήλθε σε 3.373.692 άτομα.

Δηλαδή, με απλά λόγια, 3.695.053 εργαζόμενοι, τον Σεπτέμβριο έπρεπε να παράγουν "εισόδημα" για 8.363.948 ανθρώπους συνολικά.

Οι απασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 325.334 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011 (μείωση 8,1%) και κατά 21.626 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012 (μείωση 0,6%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.295.203 άτομα και αυξήθηκαν κατά 356.495 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011 (αύξηση 38%) και κατά 34.670 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012 (αύξηση 2,8%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί, δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.373.692 άτομα δηλαδή αυξήθηκαν κατά 283 άτομα σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2011 και μειώθηκαν κατά 3.119 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο του 2012 (μείωση 0,1%).

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής