Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (Life Long Learning) και της δράσης «Επισκέψεις Μελέτης» (Study Visits) το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης (Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ) σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) διοργάνωσε και ολοκλήρωσε σειρά επισκέψεων σε φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων που αφορούσαν την Επίσκεψη Μελέτης με θέμα «Διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου».

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του προγράμματος διήρκησε 18 μήνες και ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 30 Νοεμβρίου 2012 . 

Κύριος σκοπός των επισκέψεων μελέτης είναι η ενθάρρυνση και η υποστήριξη συνεργασιών για τη Δια Βίου Μάθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος ήταν η ανταλλαγή απόψεων για τις μεθόδους διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών των κατοίκων της υπαίθρου δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό σχήμα.

Στην παρούσα επίσκεψη μελέτης συμμετείχαν 15 επιστήμονες που απασχολούνται με την εκπαίδευση και ειδικότερα με την εκπαίδευση ενηλίκων στην ύπαιθρο στις 12 χώρες από τις οποίες προέρχονταν. Οι φορείς από τους οποίους προέρχονταν οι συμμετέχοντες ήταν φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, ινστιτούτα κατάρτισης ενηλίκων, επαγγελματικά κέντρα εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτικά ιδρύματα.  

Κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας παραμονής τους τα μέλη της ομάδας εργασίας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν φορείς όπως: το ΕΠΑ.Λ Γαράζο, τον ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτη, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ανωγείων, το Γυναικείο Συνεταιρισμό «ΑΝΘΕΙΑ», την Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνης, την Επαγγελματική Σχολή Μεσσαράς, το Κέντρο Εκπαίδευσης του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» στο Ηράκλειο, την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης και το Κ.Ε.ΚΑ.ΠΕ.Ρ της Περιφέρειας Κρήτης. Στο πλαίσιο των συναντήσεων οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις με, τους εκπροσώπους των φορέων, τους εκπαιδευτές, τους εκπαιδευόμενους και με τα στελέχη του ΚΕΚΑΠΕΡ το Δ/ντή Ανάπτυξης Π.Ε Ρεθύμνης κ. Δαράκη Μιχάλη και τον κ. Νικολουδάκη Γεώργιο, στέλεχος του τμήματος Δια Βίου Μάθησης.

Από τις παρουσιάσεις των συμμετεχόντων αναδείχθηκε η σπουδαιότητα, οι αδυναμίες αλλά και τα πλεονεκτήματα της αποτελεσματικής διερεύνησης των εκπαιδευτικών αναγκών  καθώς επίσης και ο σημαντικός ρόλος που οφείλουν να αναλάβουν οι περιφερειακές αρχές τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον τομέα της κατάρτισης. Το σύνολο των συμμετεχόντων αναφέρθηκε στην αποκέντρωση του σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Το Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει όλους τους φορείς που συμμετείχαν στην υλοποίηση του προγράμματος.

1.Το Δ/ντή της Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης κ. Ταξάκη Ανδρέα, το Δντή του ΕΠΑΛ Γαράζο κ. Μιχάλη Φωτάκη και τους συνεργάτες του κ. Δεμέτζο Μιχάλη και κα Νύκτη Χρυσούλα.

2.Το Δ/ντη του ΑΚΟΜΜ Ψηλορείτη κ. Παττακό και την κα Βρέντζου Ευαγγελία στέλεχος του οργανισμού.

3.Την Υπεύθυνη κ. Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια και τα στελέχη της παιδαγωγικής ομάδος κ. Βρέντζο Ευάγγελο και κα Καλομοίρη Αγάπη.

4.Τον Δρ. Στεφανάκη Αλέξανδρο, κτηνίατρο και τον κ. Κοκολάκη Ιωάννη παραγωγό

5.Τα στελέχη της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου  κ. Χριστοδουλάκη Βενιζέλο και κα. Γερμανάκη Ειρήνη.

6.Την Κα Χαλκιαδάκη Μαρία Δ/ντρια της ΕΠΑ.Σ Μεσσαράς και την

7.Κα Χατζηγεωργίου Στέλλα Προϊσταμένη του ΕΛΓΟ Δήμητρα στο κέντρο εκπαίδευσης Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης μελέτης δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις για περαιτέρω συνεργασίες σε επίπεδο διακρατικών συνεργασιών με τους συμμετέχοντες-εκπροσώπους φορέων έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δικτύωσης και να αναδειχθεί ο ρόλος της Περιφέρειας ως σημαντικού πόλου Δια Βίου Μάθησης.

Το συντονισμό και την επιστημονική επιμέλεια της Επίσκεψης Μελέτης είχε ο κ. Πίτερης Χαράλαμπος, Δ/ντής Κατάρτισης ΚΕΚΑΠΕΡ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

Η διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών αποτελεί τη βάση υλοποίησης κάθε εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η  έννοια της εκπαιδευτικής ανάγκης είναι άμεσα συνδεδεμένη με την αγορά εργασίας αλλά και με τις αναπτυξιακές προοπτικές της κάθε περιοχής. Το ΚΕΚΑΠΕΡ έχει προχωρήσει  τα τελευταία χρόνια στην άμεση σύνδεση των προγραμμάτων κατάρτισης με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των κατοίκων της Π.Ε Ρεθύμνης αλλά και της Περιφέρειας Κρήτης γενικότερα, δημιουργώντας έτσι ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας.