Το απόλυτο μπάχαλο και…παρατυπίες στη διαχείριση των οικονομικών των πρώην δήμων που συνενώθηκαν με το Ηράκλειο, εντοπίζονται από την καταγραφή που έγινε τα στοιχεία της οποίας παρουσιάζονται στο δημοτικό συμβούλιο αύριο, στο πλαίσιο του ισολογισμού για την απογραφή της δημοτικής περιουσίας.

Έργα που υλοποιήθηκαν χωρίς αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, δεσμευμένα χρηματικά υπόλοιπα λογαριασμών από κατασχετήρια, ανεξόφλητοι λογαριασμοί, συνθέτουν μια κατάσταση χάους για τα οικονομικά των δημοτικών ενοτήτων που συνυπάρχουν πλέον στο νέο δήμο Ηρακλείου…

Ενδεικτικά παραδείγματα τα οποία “φωτογραφίζουν” τα προβλήματα που ανακύπτουν με παραστατικά δαπανών (τιμολόγια) συνολικού ύψους 86.094,53 ευρώ, για τα οποία δεν υπάρχουν αποφάσεις ανάθεσης και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνονται στις εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις. Επίσης έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες και προμήθειες 155.426,04 ευρώ, χωρίς να υπάρχουν σχετικές αποφάσεις και χωρίς οι προμηθευτές να έχουν εκδώσει τα σχετικά παραστατικά. Ακόμη στις υποχρεώσεις τους δεν έχουν περιληφθεί οι υποχρεώσεις σε προμηθευτές και εργαζόμενους της αμιγούς Δημοτικής Επιχείρησης του δήμου, συνολικού ύψους 198.172 ευρώ γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση και γιατί δεν υπάρχει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αποδοχή των οφειλών. Είναι ενδεικτικό ακόμα το γεγονός ότι υπάρχει σε τιμολόγια ένα ποσό της τάξεως των 8.687,24 ευρώ, για το οποίο δεν τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες ανάθεσης του έργου που εκτελέστηκε. Η έκθεση εντοπίζει σε τιμολόγια ακόμα ένα ποσό ύψους 290 672 ευρώ, για το οποίο δεν υπάρχουν αποφάσεις ανάθεσης και δεν έχουν εκδοθεί οι σχετικές Ε.Α.Δ. και για το λόγο αυτό δεν περιλαμβάνεται στις εκκαθαρισμένες υποχρεώσεις.

Επίσης είναι χαρακτηριστική η αναφορά που γίνεται στον ισολογισμό σε σχέση με τα διαθέσιμα του λογαριασμού όψεως της Δημοτικής Ενότητας Τεμένους ύψους 9.322,46 ευρώ, τα οποία έχουν δεσμευτεί από την Παγκρήτια Τράπεζα, με βάση το από 29-12-10 κατασχετήριο δικηγόρου…

Στον ισολογισμό καταγράφονται μη αποδοθείσες κρατήσεις έως τις 31-12-10 που συνολικά φτάνουν το 1.622.352 ευρώ και αφορούν στο Ηράκλειο και σ’ όλους τους άλλους πρώην δήμους που ενώθηκαν μαζί του με εξαίρεση την Παλιανή. Αντίστοιχα αναφέρονται ανεξόφλητες επιταγές που είχαν εκδοθεί την 31-12-10 όπου το Ηράκλειο χρωστά 422.089 και ο πρώην δήμος Γοργολαίνι 39.834,25 ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημει- ώσουμε ότι οι ταμειακώς ανείσπρακτες απαιτήσεις του δήμου Ηρακλείου συνολικά φτάνουν τα 53.255.081 ευρώ. Αίσθηση προκαλεί η επισήμανση που γίνεται στους βεβαιωτικούς καταλόγους που συντάχθηκαν έως τις 31-12-10 στους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τον πρώην δήμο Ν.Αλικαρνασσού, αποδεικτικό παραλαβής των εισπρακτέων εσόδων (είτε για το σύνολο του ποσού, είτε μέρος αυτού) και δεν έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εισπρακτέων εσόδων ποσό ύψους 3.825,96 ευρώ, που αφορά σε δημοτικά τέλη μεγάλου καταστήματος εστίασης…

Στον ισολογισμό εντοπίζεται επίσης ο κίνδυνος να πληρωθούν δικαστικές διεκδικήσεις προμηθευτών από έκδοση τιμολογίων που δεν στηρίζονται σε αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, που αγγίζουν ένα ποσό τις τάξεως των 540.879,88 ευρώ από τα οποία 8.687,24 αφορούν την Παλιανή, 241.520 αφορούν το Τέμενος και 290.672 το Γοργολαίνι. Το αντίστοιχο ποσό που έχει υπολογιστεί για της ασκηθείσες αγωγές, κατά των δημοτικών ενοτήτων, φτάνει τα 2.684.881,04 και αφορούν το δήμο Ηρακλείου 2.029.927 το Τέμενος 520.326,38 και το Γοργολαίνι 134.627,65 ευρώ.

ΠΗΓΗ ΠΑΤΡΙΣ- Λ.Δαφερμάκη