Το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων συμμετέχει ως εταίρος στο ερευνητικό πρόγραμμα ‘Σχεδιασμός και ανάπτυξη κέντρων συλλογής διαχείρισης και διάθεσης ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης’ (ΚΕ.Δ.ΕΛ.Ε.Α) που εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG “Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013’.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) (80%) και εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου (20%) έχει προϋπολογισμό για το Ινστιτούτο 132.000,00 € είναι 2ετούς διάρκειας και άρχισε να υλοποιείται από τις αρχές Νοεμβρίου 2012.

Στο έργο συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ και το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και η Κοινότητα Λυθροδόντα από την Κύπρο και το Ινστιτούτο Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών από την Ελλάδα.

Η εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος έγινε στις 28 Νοεμβρίου 2012 στην Λευκωσία και συμμετείχαν η Δρ. Ευαγγελία Στεφανουδάκη, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του Ινστιτούτου και η γεωπόνος Ελένη Μπαρμποπούλου.

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής, διαχείρισης και διάθεσης του ελαιοπυρήνα για σκοπούς ενεργειακής αξιοποίησης (παρασκευή πέλετς) καθώς επίσης και ο καθορισμός ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την λειτουργία κέντρων διαχείρισης ελαιοπυρήνα στον ελληνικό και κυπριακό χώρο τα οποία θα έχουν ως αποτέλεσμα την ορθολογική διαχείριση της ελαιοπυρήνας, ενός φυσικού πόρου με ιδιαίτερη αξία, ο οποίος μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επιζήμιος για την ρύπανση των εδαφών, του υδροφόρου ορίζοντα, αλλά και της ατμόσφαιρας.