Κατά 0,3% «βελτίωσε» την εκτίμησή της για την συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ η Ελληνική Στατιστική Αρχή με τα νέα προσωρινά στοιχεία για το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου φέτος.

Με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, όπως σημειώνει η ΕΛΣΤΑΤ, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε σταθερές τιμές 2005, κατά το 3o τρίμηνο του 2012 παρουσίασε μείωση κατά 6,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2011, έναντι της μείωσης κατά 7,2% που είχε υπολογιστεί στην πρώτη εκτίμηση του 3oυ τριμήνου (flash estimate).

Η συνολική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση κατά 8,8% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2011.

Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 19,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2011.

Πλεόνασμα 1,8 δις ευρώ παρουσίασε το εμπορικό ισοζύγιο, αντισταθμίζοντας μερικώς τη μείωση του ΑΕΠ.

Μείωση κατά 4,5% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εξαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 0,5% και οι εξαγωγές υπηρεσιών κατά 7,1 %. Μείωση κατά 20,9% σε σχέση με το 3o τρίμηνο του 2011 παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Οι εισαγωγές αγαθών μειώθηκαν κατά 22,4% και οι εισαγωγές υπηρεσιών κατά 14,9%.

Οι τριμηνιαίες εκτιμήσεις του ΑΕΠ της περιόδου 1ο τρίμηνο 2005 - 2ο τρίμηνο 2012 είναι αναθεωρημένες λόγω της αναθεώρησης των ετησίων εθνικών λογαριασμών για την περίοδο 2006 - 2011 (Σεπτέμβριος 2012).