Έχουν δοθεί τα χρήματα για τις δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού δικτύου του Δήμου Βιάννου, αναφέρει ο αρμόδιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Ντόλιος.

Ο κ. Ντόλιος, σε απάντηση προς το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ κ. Στρατάκη που είχε καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, ξεκαθαρίζει ότι

Από την κατανομή των εσόδων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων στις Περιφέρειες της χώρας για την κάλυψη των επενδυτικών τους δαπανών, για το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2011, στην Περιφέρεια Κρήτης αποδόθηκε το συνολικό ποσό των 2.929.028 ευρώ.

Στις εν λόγω δαπάνες εμπίπτουν και οι δαπάνες βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Περαιτέρω, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων και την αποκατάσταση ζημιών στις υποδομές των Δήμων, οι υπηρεσίες μας καταγράφουν και επεξεργάζονται τα σχετικά αιτήματα, προκειμένου να ανταποκριθούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των σχετικών πιστώσεων".

Χρήματα επομένως έχουν δοθεί στη Περιφέρεια Κρήτης για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών ενώ για πρόσθετα αιτήματα θα πρέπει να αναμένεται νέα έγκριση