Ο ΑΟΧ μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του ενημέρωσε σχετικά με την διαφάνεια της ομάδας και τον ισολογισμό.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από τη χανιώτικη ομάδα:

"Η ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΑ, στα πλαίσια της ουσιαστικής διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Χανιά, ενημερώνει ότι συντάχθηκε και εστάλη στις Αρμόδιες Αρχές ο ισολογισμός περιόδου Οκτωβρίου 2010 (από σύστασης της ΠΑΕ)  - Ιουνίου 2012 (υπερδωδεκάμηνη χρήση). Ο Ισολογισμός  αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΠΑΕ κατά τα  δύο πρώτα έτη λειτουργίας της. Τα δύο χρήσιμα δεδομένα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τα ειδικότερα οικονομικά στοιχεία είναι οι γενναίες οικονομικές εισφορές παραγόντων και μετόχων του ΑΟΧ, διαχρονικά, προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές  και η εταιρεία να καταστεί βιώσιμη καθώς και η ρητή εκτίμηση του Ορκωτού Ελεγκτή, μέλους της Croew Horwarth International, στην από 31/10/2012 συνοδευτική έκθεση του, ότι " η πορεία της ΠΑΕ θα είναι καλύτερη από αυτή της κλειόμενης χρήσης".

Διευκρινίζουμε το αυτονόητο ότι οι ζημιές της εταιρείας έως τον Ιούνιο του 2012 δεν αντιστοιχούν σε τωρινές οφειλές, οι οποίες  είναι μηδαμινές πέραν αυτής που αφορά σε ρύθμισμένη οφειλή προς το Ι.Κ.Α.

Ο ισολογισμός θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ."Λευτέρης Αντωνακάκης