Με εξώδικο που επεδόθη στην ΔΕΗ Χανίων απο το Ινστιτούτο Καταναλωτών Κρήτης, καλούνται τα στελέχη της επιχείρησης να μην εισπράττουν το τέλος ακινήτων συμμορφούμενα με την πρόσφατη απόφαση της Δικαιοσύνης.

Στο εξώδικο, το οποίο υπογράφει ο πληρεξούσιος δικηγόρος του ΙΝ.ΚΑ. Κρήτης κ.Νίκος Ντερμανάκης, τονίζεται πως τα στελέχη της ΔΕΗ οφείλουν άμεσα να αφαιρούν το ποσό που αντιστοιχεί στο τέλος ακινήτων και σε περίπτωση άρνησής τους έχουν πλέον προσωπικές αστικές και ποινικές ευθύνες, με δεδομένο το ότι δεν έχουν έγγραφη εντολή για να πράττουν διαφορετικά απο την Δικαστική απόφαση.