Διαψεύδουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί σήμερα Δευτέρα και σύμφωνα με τις οποίες ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης φέρεται να έχει μετάσχει στην ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

 Όπως διευκρινίζουν οι ίδιες πηγές ο κ. Μαυραγάνης δεν εξέφρασε ποτέ ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θέση και τα σχετικά δημοσιεύματα δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Σημειώνεται πως η σχετική πρόκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών εξέπνευσε στις 7 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες για τη θέση έχουν εκδηλώσει ήδη ενδιαφέρον δεκάδες στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, ανώτατα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, αλλά και πολύπειρα στελέχη του ιδιωτικού τομέα.

Για το θέμα έχουν υπάρξει οχλήσεις και προς το Μέγαρο Μαξίμου το οποίος ωστόσο μέσω της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης ξεκαθαρίζει ότι η επιλογή δεν θα είναι πολιτική αλλά θα γίνει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων.

Σύμφωνα με τη σχετική προκήρυξη ως Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους που διαθέτει:

1) Πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος και, κατά προτίμηση, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα εν γένει.

2) Σημαντική επαγγελματική εμπειρία κατά προτίμηση στον ιδιωτικό τομέα, στη φορολογική διοίκηση και το φορολογικό σύστημα.

3) Σημαντική διοικητική εμπειρία, σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων (project management), στοχοθεσία, συντονισμό ομάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4) Γνώση ξένων γλωσσών ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δημοσιεύσεις και άλλα πρόσφορα μέσα. 5) Ισχυρό ιστορικό φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων επιλέγεται και διορίζεται για  πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων υπογράφει συμβόλαιο αποδοτικότητας με τον Υπουργό Οικονομικών, όπου περιλαμβάνονται οι υποχρεώσεις του και οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης και σε ετήσια βάση.

 

in.gr