Ο Δήμος Χερσονήσου κατέθεσε την αριθ. 4902/6-12-2012 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του αριθμ. 110/2012 Προεδρικού διατάγματος «Συγχώνευση συνεργατών ή υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων της Χώρας». (ΦΕΚ Α’ 193/10-10-2012) και ειδικότερα του άρθρου 1 εδ. 16α, στο οποίο προβλέπεται η συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, με έδρα το Ηράκλειο.

Οι επιπτώσεις από την αναιτιολόγητη κατάργηση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, για τους κατοίκους του Δήμου μας είναι δυσμενείς, δεν παρέχεται εξυπηρέτηση πλέον και δυστυχώς οι κίνδυνοι που είχαμε εκθέσει στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαιώθηκαν. Ήταν εσφαλμένη και ατεκμηρίωτη η συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Χερσονήσου, γιατί ούτε υπολειτουργούσε, ούτε ανενεργό ήταν.