Επισκέψεις στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά τους Ιατρεία αλλά και σε εξεταστήρια των περιοχών ευθύνης τους, πραγματοποιεί η Διοίκηση της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Ο Υποδιοικητής κ. Γιώργος Νεοφώτιστος, συνοδευόμενος από τον προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης και την αναπληρώτρια διοικήτρια του Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης, την Παρασκευή επισκέφθηκε το Κ.Υ. Νεάπολης Λασιθίου, το Π.Ι. Χουμεριάκο και ένα ένα τα εξεταστήρια της ευρύτερης περιοχής ευθύνης τους, καθώς και το Κ.Υ. Τζερμιάδω.

Σήμερα Δευτέρα 10.12.12 ο κ. Γ. Νεοφώτιστος θα επισκεφθεί το Π.Ι. Αγίων Δέκα, το Κ.Υ. Σπηλίου και Περάματος τα Περιφερειακά Ιατρεία ευθύνης τους και κάποια από τα εξεταστήρια αυτών.

Σκοπός των παραπάνω επισκέψεων, το πρόγραμμα των οποίων για όλη την Κρήτη θα ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, αφενός είναι η καταγραφή των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, τόσο σε εξοπλισμό ιατροτεχνολογικό και ξενοδοχειακό, όσο και σε στελέχωση σε ανθρώπινο δυναμικό και η άμεση επίλυση κάποιων εξ αυτών.

Αφετέρου κύριο μέλημα της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης αποτελεί η ουσιαστική και τεκμηριωμένη εξέταση των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί από πολλά Περιφερειακά Ιατρεία (Π.Ι.) ή άλλους φορείς, αναφορικά με το χαρακτηρισμό τους ως Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων (ΠΠΙ), θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και στο ΚΕΣΥΠΕ στο Υπουργείο Υγείας την ερχόμενη εβδομάδα.