Διαστάσεις λαμβάνει, όπως αποτυπώθηκε από την έρευνα της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου σε Δημοτικά Σχολεία την περίοδο 2011-2013, το πρόβλημα της ενδοσχολικής βίας στα σχολεία της Αττικής.

Τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας , που διεξάγεται σε τυχαίο και αντιπροσωπευτκό δείγμα περίπου 500 εκπαιδευτικών και 5.000 μαθητών, καταδεικνύουν την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξη και γενίκευση προγραμμάτων πρόληψης στο σχολείο και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Σύμφωνα με πρώτες αναλύσεις ερωτηματολογίων που δόθηκαν από την ερευνητική ομάδα του προγράμματος σε ένα αρχικό δείγμα 35 σχολείων και 2628 μαθητών της Δ’, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού, το 15.6% των μαθητών ανέφεραν ότι εκφοβίζονται και 5.4% των μαθητών ότι εκφοβίζουν.

Ο πιο συχνός τύπος εκφοβισμού ήταν ο λεκτικός και ακολουθούσε η διάδοση φημών και ο αποκλεισμός.

Τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που είχαν υποστεί εκφοβισμό ήταν 15.0% και 16.1%, αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά των αγοριών και των κοριτσιών που είχαν διαπράξει εκφοβισμό ήταν 7.6% και 3.1%, αντίστοιχα.

Τα ποσοστά των μαθητών της Δ’, Ε’, και ΣΤ’ που είχαν υποστεί εκφοβισμό ήταν 18.6%, 15.5%, και 11.9%, αντίστοιχα, ενώ τα ποσοστά των μαθητών της Δ’, Ε’, και Στ’ που είχαν διαπράξει εκφοβισμό ήταν 6.0%, 5.3%, και 4.7%, αντίστοιχα.

Εντυπωσιακό είναι το ποσοστό 80,9% που μένει απλός παρατηρητής μπροστά σε περιστατικά bullying.

Τα είδη του σχολικού εκφοβισμού ποικίλλουν, καθώς άλλες φορές πρόκειται για λεκτική βία (16,8%), διάδοση φημών (9,3%), κοινωνικό αποκλεισμό (9,2%) ή σωματική βία (7,6%) και άλλες φορές μπορεί να "μεταφράζεται" ως σεξουαλική παρενόχληση (6,8%), φυλετική διάκριση, διαδικτυακό εκφοβισμό κ.α.

Προβληματισμό προκαλούν και οι απαντήσεις των μαθητών γύρω από το πόσο ασφαλείς αισθάνονται τελικά στο σχολείο.

Ένα 18,4% απαντά πως πολύ συχνά ή συχνά φοβάται ότι θα πέσει θύμα bullying στο σχολείο, ένα 37,1% ότι σπάνια οι εκπαιδευτικοί προσπαθούν να εξομαλύνουν την κατάσταση και ένα 51,3% ότι σπάνια οι συμμαθητές τους παρεμβαίνουν για την εξομάλυνση της κατάστασης.

Ανησυχητική αύξηση

Τα ποσοστά παρουσιάζονται αυξημένα ως προς τον αριθμό των μαθητών που εκφοβίζονται σε σχέση με προηγούμενες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί από την Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., οι οποίες έδειξαν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού εκδηλωνόταν σε ποσοστό 7.9% στους μαθητές που εκφοβίζονταν και σε ποσοστό 5.6% στους μαθητές που εκφόβιζαν, το 2010.

Η Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., με την πολύχρονη παρουσία της στο χώρο της ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού και του εφήβου και σε συνεργασία με τους φορείς της πολιτείας και επιστημονικούς φορείς που έχουν τεχνογνωσία και εμπειρία στο χώρο, έχει με συστηματικό τρόπο οργανώσει ένα πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία.

Οι στόχοι των δράσεων αυτών, που βασίζονται στην εν γένει θεώρηση του επιστημονικού και κοινωνικού έργου της, έχουν, εδώ και αρκετά χρόνια, θέσει τις βάσεις για σταδιακή και συστηματική εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία και αλλαγή στάσεων και αντιλήψεων στους πολίτες και την κοινωνία για τον εκφοβισμό και τη βία γενικότερα


news247.gr