Με την προμήθεια νέου εξοπλισμού που θα βελτιώσει την παροχή εκπαίδευσης στους μαθητές των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης ειδικής αγωγής του Δήμου Μινώα Πεδιάδας, η Δημοτική Αρχή συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών στον τομέα της Παιδείας στην περιοχή. Στα πλαίσια αυτά, η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας θα παραδώσει στους Διευθυντές των Ειδικών Σχολείων αύριο Τρίτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 12:15 μ.μ. στο χώρο του Δημοτικού Καταστήματος Αρκαλοχωρίου το νέο παιδαγωγικό υλικό.

Ειδικότερα, η Δημοτική Αρχή Μινώα Πεδιάδας ξεκίνησε να παραλαμβάνει το νέο ειδικό εξοπλισμό για τα ειδικά σχολεία έπειτα από την επιτυχημένη υποβολή σχετικής πρότασης στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 78.350 €. Τα υπό προμήθεια είδη που θα παραλάβει ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας για να προμηθεύσει τα ειδικά σχολεία κατανέμονται στις παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες ειδών:

- εξοπλισμός παιδαγωγικού υλικού και λοιπού εξοπλισμού
- εξοπλισμός φυσιοθεραπείας - αθλοπαιδιών & ψυχοκινητικής
- εξοπλισμός επίπλων
- ηλεκτρονικός εξοπλισμός και λογισμικό

Σε πρώτη φάση αύριο Τρίτη 11 Δεκεμβρίου η Δημοτική Αρχή θα παραδώσει στα σχολεία το νέο παιδαγωγικό υλικό που έχει ήδη παραλάβει, ενώ μόλις παραλάβει και τις υπόλοιπες κατηγορίες ειδών θα πραγματοποιήσει άμεσα την παράδοσή τους στα σχολεία.

Τα σχολεία του Δήμου Μινώα Πεδιάδας που θα λάβουν το νέο ειδικό εξοπλισμό είναι: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου, 2ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (Τμήμα ένταξης), 2ο 2/θ Νηπιαγωγείο Αρκαλοχωρίου (Τμήμα ένταξης), 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρκαλοχωρίου (Τμήμα ένταξης), 1ο Δημοτικό Σχολείο Καστελλίου, (Τμήμα ένταξης)