Ένα αναγκαίο έργο για την περιοχή της Ελούντας εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "Κρήτης και νήσων Αιγαίου 2007-2013, ευνοώντας έτσι την άμεση υλοποίησή του.

Πρόκειται για την "Κατασκευή υποδομών αποχέτευσης στην παραλιακή ζώνη της Ελούντας - Πλάκας" πού προβλέπει τη μεταφορά λυμάτων από τον οικισμό Πλάκας και γενικά ολόκληρης της παραλιακής ζώνης καθώς και τη σύνδεση των νέων δικτύων ακαθάρτων με το υψιστάμενο δίκτυο του Σχίσματος.

Ο προϋπολογισμός μελέτης αγγίζει τα 2.105.000 ευρώ, ενώ φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αναβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος του κόλπου της Ελούντας