Σύμφωνα με έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας -τα αποτελέσματα της οποίας ανακοινώθηκαν την Τρίτη στη Γενεύη-, οι γυναίκες πλήττονται από την ανεργία περισσότερο από τους άντρες, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η έκθεση είναι προϊόν συνεργασίας της οργάνωσης «Ηνωμένα Έθνη Γυναίκες» και της μονάδας των Ηνωμένων Εθνών για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών.

Βάσει των συμπερασμάτων της, στο χρονικό διάστημα 2002-2007, το ποσοστό ανεργίας των γυναικών έφτανε στο 5,8%, ενώ το αντίστοιχο των αντρών στο 5,3%, παγκοσμίως.

Τα επόμενα χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, χάθηκαν 13 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στις οποίες απασχολούνταν γυναίκες, χωρίς να διαφαίνεται προοπτική βελτίωσης της κατάστασης μελλοντικά.

Επιπλέον, η έκθεση παρουσίασε και εξειδικευμένα συμπεράσματα, ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών, και τις διαφορετικές επαγγελματικές διακρίσεις.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η διαπίστωση ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες η ανεργία των γυναικών στον τομέα του εμπορίου καταγράφεται ιδιαιτέρως υψηλή, καθώς και ότι στις ανεπτυγμένες χώρες ο αριθμός των γυναικών που απασχολούνται στη βιομηχανία μειώθηκε στο μισό.in.gr