Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης– Περιφέρειας Κρήτης (ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης), στο πλαίσιο συμπλήρωσης και επικαιροποίησης του Μητρώου Εκπαιδευτών ΛΑΕΚ, καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές που έχουν Αριθμό Μητρώου Εισηγητών ΛΑΕΚ, να καταθέσουν τα παρακάτω απαιτούμενα δικαιολογητικά:

1.Αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΟΑΕΔ-ΛΑΕΚ

2.Έντυπη Αίτηση (Παραλαμβάνεται από την Υπηρεσία)

3.Βιογραφικό Σημείωμα (παρέχεται ειδική φόρμα)

4.Βεβαιώσεις (ως αποδεικτικά των όσων αναγράφονται στο βιογραφικό):

4.1 Σπουδών

4.2Επαγγελματικής Εμπειρίας

4.3 Διδακτικής εμπειρίας

4.4Ξένων γλωσσών (με πιστοποίηση)

4.5Γνώση Η/Υ (με πιστοποίηση)

4.6 Συμμετοχή σε συνέδρια-σεμινάρια, δημοσιεύσεις, συγγραφικό    έργο κ.ά.

4.7 Ειδικές γνώσεις σε σχέση με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά καλό θα είναι να υποβάλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή (CD).

Ειδικότερα στα προγράμματα ΛΑΕΚ έχουν δικαίωμα να διδάξουν μόνον όσοι έχουν αποκτήσει από τον ΟΑΕΔ τον Αριθμό Μητρώου Εισηγητή ΛΑΕΚ (πληροφορίες στον ηλεκτρονικό κόμβο http://laek.oaed.gr).  

Η διαδικασία συμπλήρωσης του Μητρώου είναι ανοικτή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται και να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του ΚΕΚΑΠΕΡ-Περιφέρειας Κρήτης, Ηγ. Γαβριήλ 103-105, 2ος όροφος (απέναντι από την Αγροτική Τράπεζα) τις ώρες 09:00-13:00.

Η επιλογή των εκπαιδευτών-εισηγητών, θα γίνει σύμφωνα με το Ν.3812/2009, ΦΕΚ 234/τ.Α./28-12-2009 και τις διαδικασίες που προβλέπονται στις σχετικές εγκυκλίους του ΟΑΕΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – YΠΟΒΟΛΗ AΙΤΗΣΕΩΝ: κος Χαράλαμπος Πίτερης, τηλ. 2831040052, κος  Γεώργιος Νικολουδάκης, τηλ. 2831040050, Διεύθυνση: Ηγουμένου Γαβριήλ 103-105, 74100 Ρέθυμνο, Email: [email protected]