Ως «άλλο ένα μνημονιακό έκτρωμα που έρχεται να λεηλατήσει τα εισοδήματα των ασθενέστερων και των μεσαίων στρωμάτων και να ευνοήσει τους ισχυρούς», χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ το νέο φορολογικό νομοσχέδιο.

Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του πολιτικού φορέα τονίζει πως «είναι εξοργιστικό να στοχοποιούνται εκείνοι που τόσα χρόνια καλούνται να πληρώσουν φόρους και χαράτσια και να μένουν στο απυρόβλητο όσοι φοροδιαφεύγουν» και, παράλληλα, παραθέτει τους άξονες στους οποίους «πρέπει να βασίζεται ένα κοινωνικά δίκαιο αναδιανεμητικό φορολογικό σύστημα».

Αναλυτικά, οι βασικοί άξονες άξονες είναι οι εξής:

Κατάρτιση περιουσιολογίου, ώστε να φορολογούνται οι πολίτες με βάση τη φοροδοτική τους ικανότητα και όχι με  βάση αυτά που δηλώνουν ή αυτά που αποκρύπτουν. 

-Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για το πόθεν έσχες. Διαρκής ελεγκτική διαδικασία ελέγχου του πόθεν έσχες από ειδική υπηρεσία ελέγχου . Όλα τα εισοδήματα των φυσικών προσώπων, ανεξαρτήτως πηγής, θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα. Η φορολογική  κλίμακα πρέπει να διαθέτει περισσότερα κλιμάκια, προκειμένου να αποκατασταθεί η προοδευτικότητα της φορολογίας. Η τιμαριθμοποίηση κλιμακίων και αφορολογήτου, να  γίνει ετήσια με την κατάθεση του προϋπολογισμού.

-Το ατομικό αφορολόγητο εισόδημα να προσδιορίζεται κατ' έτος, σε σχέση με το εκά στοτε όριο της φτώχειας. Με τα σημερινά δεδομένα προτείνουμε το όριο να είναι, γ ια το 2013, στο επίπεδο των 12.000 ευρώ.

-Αύξηση των φορολογικών εσόδων από τα Νομικά Πρόσωπα στο ύψος του μέσου όρου της  ευρωζώνης. Προοδευτική αύξηση του συντελεστή φορολογίας για τις πολύ μεγάλες επ ιχειρήσεις. Δραστική αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις συναλλαγές με εταιρείες που εδ ρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους (off shore εταιρείες) και σε χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς.

-Κατάργηση των ειδικών φορολογικών καθεστώτων (Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, Fast Track κ.λ.π.) και των προκλητικών φοροαπαλλαγών , που μετατρέπουν την Ελλάδα σε χώρα ευνοϊκού φορολογικού καθεστώτος, με αποτέλεσμα την απώλεια τεράστιων ποσών φόρου .

-Καθιέρωση ειδικών, αυξημένων φορολογικών συντελεστών για τις Τράπεζες. -Αλλαγή της σχέσης άμεσων-έμμεσων φόρων. Ενίσχυση των εσόδων από δίκαιους άμεσου ς φόρους και μείωση των έμμεσων φόρων.

-Μείωση του ανώτατου συντελεστή του ΦΠΑ 23%. Χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα βασικά  είδη διατροφής (ψωμί, γάλα, ζυμαρικά κλπ), της εστίασης, των παιδικών τροφών, τ ων ειδών προσωπικής ανάγκης των ατόμων με αναπηρία, των προϊόντων πολιτισμού και γνώσης και  των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

-Καθιέρωση Φόρου Μεγάλης Περιουσίας με τον οποίο θα φορολογηθεί η κατοχή κτιρίων , οικοπέδων, γαιών, έργων τέχνης, καταθέσεων  τραπεζών, επενδυτικών προϊόντων, συμμετοχών, που βρίσκονται στην Ελλάδα και όσων κάνουν δήλωση στην Ελλάδα και κατέχουν  αντίστοιχα περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό (αφού ληφθεί υπόψη και η φορολόγησ ή τους εκεί).

-Κατάργηση όλων των άδικων και κοινωνικά βάρβαρων μνημονιακών χαρατσιών, όπως το  χαράτσι της ΔΕΗ, η εισφορά αλληλεγγύης.

-Προστασία των χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων από χρέη στην εφορία και τον καθο ρισμό ανώτατου ορίου, για μηνιαία καταβολή  φορολογικών υποχρεώσεων. Το όριο αυτό θα είναι ποσοστό, στο καθαρό μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα που απομένει, αν αφαιρεθούν  στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας και το ποσό ενοικίου.

 

protothema.gr