Στους χαμένους της «Ευρώπης των 27» συγκαταλέγονται για άλλη μια χρονιά οι Έλληνες αγρότες οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου «είδαν» το εισόδημά τους το 2012 να συρρικνώνεται κατά 2% την ώρα που ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αυξήθηκε κατά 1%

Η υστέρηση του ελληνικού αγροτικού εισοδήματος γίνεται ωστόσο ακόμα πιο φανερή από τη σύγκριση που αφορά την περίοδο 2005-2012. Στο διάστημα αυτό, το εγχώριο γεωργικό εισόδημα αυξήθηκε μόλις κατά 3,2% την ώρα που στην Ε.Ε., κατά μέσο όρο, αυξήθηκε σχεδόν κατά 30% (29,7%).

Στο σύνολο των «27», το 2012 σε σύγκριση με το 2005, σημειώθηκαν αυξήσεις σε 16 κράτη-μέλη και μειώσεις σε 11 κράτη-μέλη.

Οι υψηλότερες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στο Βέλγιο (+30%), την Ολλανδία (+14,9%), τη Λιθουανία (+13,6%) και τη Γερμανία (+12,1%), ενώ, οι μεγαλύτερες μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (-16,4%), την Ουγγαρία (-15,7%) και τη Σλοβενία (-15,1%).

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που δημοσιοποίησε η Eurostat, στην Ευρώπη των 27 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο έχει αυξηθεί κατά 1,0% το 2012, μετά από μια αύξηση της τάξης του 8,0% το 2011,.

Η αύξηση αυτή προκύπτει από την αύξηση του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος (+0,5%), σε συνδυασμό με τη μείωση των γεωργικών εισροών εργατικού δυναμικού (-0,5%). Αυτές οι εκτιμήσεις για την ΕΕ των 27 προέρχονται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τις εθνικές αρχές των κρατών μελών.

Μεταξύ των ετών 2005 και 2012, στην ΕΕ των 27 το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 29,7%, ενώ οι γεωργικές εισροές εργασίας έχει μειωθεί κατά 20,0%.

Η αύξηση στην ΕΕ των 27 του πραγματικού αγροτικού εισοδήματος το 2012 είναι κυρίως αποτέλεσμα της αύξησης της αξίας της παραγωγής του γεωργικού τομέα σε τιμές παραγωγού σε πραγματικούς όρους (+1,8%), ενώ το κόστος των εισροών σε πραγματικούς όρους αυξήθηκε κατά 1,6% .

Το πραγματικό γεωργικό εισόδημα ανά εργαζόμενο το 2012 εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 16 κράτη μέλη και μειώθηκε σε έντεκα. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αναμένονται στο Βέλγιο (30,0%), την Ολλανδία (+14,9%), τη Λιθουανία (+13,6%) και τη Γερμανία (+12,1%), ενώ οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Ρουμανία (-16,4%), την Ουγγαρία (- 15,7%) και τη Σλοβενία (-15,1%).

Όσον αφορά την Ελλάδα εδώ το πραγματικό εισόδημα των αγροτών μειώθηκε κατά 2,0%.

Η αύξηση της αξίας της φυτικής παραγωγής οφείλεται στην αύξηση των πραγματικών τιμών (+6,3%) και αντισταθμίστηκε από τη μείωση του όγκου (-5,4%). Ο όγκος μειώθηκε για τις περισσότερες ομάδες καλλιεργειών: τα φυτά και τα λουλούδια (-0,8%), φρέσκα λαχανικά (-2,0%), τα ζαχαρότευτλα (-6,2%), φρούτα (-6,5%), τα δημητριακά (-7,3%), οι ελαιούχοι σπόροι (- 7,9%), και ιδιαίτερα οι πατάτες (-13,8%) και το κρασί (-15,6%). Οι τιμές αυξήθηκαν για όλες τις ομάδες καλλιεργειών: ζαχαρότευτλα (+1,2%), φυτά και λουλούδια (+1,4%), πατάτες (+3,2%), φρούτα (+4,7%), κρασί (+6,2%), φρέσκα λαχανικά (+ 7,8%), ελαιούχοι σπόροι (+8,8%) και δημητριακά (+9,1%). Το ελαιόλαδο ήταν το μόνο προϊόν που δείχνουν αύξηση τόσο του όγκου (9,2%) και της τιμής (+0,9%).

Η αύξηση της αξίας της ζωικής παραγωγής οφείλεται κυρίως στην αύξηση των τιμών (+3,9%), ενώ ο όγκος μειώθηκε ελαφρώς (-0,2%). Ο όγκος μειώθηκε για τα βοοειδή (-2,4%), τα αυγά (-1,8%), τα πρόβατα και τις αίγες (-1,2%) και τους χοίρους (-1,0%), αλλά αυξήθηκαν για το γάλα (+0,9%) και τα πουλερικά (+2,7%). Οι τιμές μειώθηκαν για το γάλα (-5,4%) και τα πρόβατα και αίγες (-1,3%), ενώ αυξήθηκαν για τα πουλερικά (+1,9%), τα βοοειδή (+8,5%), τους χοίρους (+10,2%) και πιο σημαντικά για τα αυγά (+ 36,2%).

Τα γεωργικά κόστος των εισροών (ενδιάμεση κατανάλωση) στην ΕΕ των 27εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 1,6% σε πραγματικούς όρους, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών (+3,2%), ιδίως για τη συντήρηση των κτιρίων (+3,5%), ζωοτροφές (+3,7% ), τους σπόρους και τα αποθέματα φύτευση (+4,7%), την ενέργεια και λιπαντικά (+6,3%), υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης (+6,6%) και των λιπασμάτων και βελτιωτικών του εδάφους (+6,7%).

Δείτε εδώ ολόκληρη την ανακοίνωση της Eurostat

agronews.gr