Νέο άλμα στα ποσοστά της ανεργίας κατά το τρίτο τρίμηνο του 2012 καταγράφεται σύμφωνα με τα στατιστικά της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Στην Κρήτη το Γ τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011,η αύξηση στα ποσοστά των ανέργων φθάνει το 3,5%, δηλαδή από το 14,6%, έφθασε στο 18,1%.

Από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει επίσης πως οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.230.918, σημειώνοντας αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και 40,2% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.739.018 άτομα, μειωμένος κατά 1,4% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 8,3% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011.

Το ποσοστό ανεργίας των γυναικών (28,9%) είναι σημαντικά υψηλότερο από των ανδρών (21,7%). Επίσης, το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας παρατηρείται στους νέους ηλικίας 15-24 ετών (56,6%), το οποίο στις νέες γυναίκες φθάνει στο 65,4%.

Όμως χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι και η εξής ανάλυση της ΕΛΣΤΑΤ :

Κατά το Γ΄ Τρίμηνο του 2012, βρήκαν απασχόληση 95.355 άτομα, τα οποία ήταν άνεργα πριν από ένα έτος. Παράλληλα, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, 36.844 άτομα μετακινήθηκαν από τον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό σε θέσεις απασχόλησης.

Αντίθετα, 207.924 άτομα, τα οποία ένα χρόνο πριν ήταν απασχολούμενα, σήμερα είναι άνεργα και άλλα 93.198 άτομα που ήταν απασχολούμενα, είναι πλέον οικονομικά μη ενεργά. Επιπλέον, 130.114 άτομα, που πριν ένα έτος ανήκαν στον οικονομικά μη ενεργό πληθυσμό, εισήλθαν στην αγορά εργασίας αναζητώντας απασχόληση, αλλά είναι άνεργα.

Εξετάζοντας την εξέλιξη του αριθμού των απασχολουμένων, ανά τομέα της οικονομίας, παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς παρατηρείται μείωση στον αριθμό των απασχολούμενων σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο. Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 2,5%, στο δευτερογενή 13,8% και στο τριτογενή 8,0%.

Δείτε αναλυτικά στατιστικά στοιχεία εδώ