Η κρίση και η οικονομική δυσπραγία των Ελλήνων αποτυπώνεται πλέον ακόμα και στην κατανάλωση του παραδοσιακού μας καφέ. Παρά τις μειωμένες τιμές που συναντά ο καταναλωτής στην αγορά πολύ χαμηλούς ρυθμούς μεταβολής παρουσίασε τα τελευταία έτη η συνολική εγχώρια κατανάλωση καφέ, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Icap Group.

Η αγορά των αλυσίδων καταστημάτων καφέ παρουσιάζει πτωτική πορεία τη διετία 2010-2011, σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη όπου είχε καταγράψει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, οι συνολικές πωλήσεις των κυριότερων αλυσίδων καταστημάτων καφέ μειώθηκαν κατά 7,5% το 2011 σε σχέση με το 2010. Τα έσοδα από την πώληση του καφέ εκτιμάται ότι κάλυψαν περίπου το 56% των συνολικών πωλήσεων των καταστημάτων το 2011.

Διαφορετική είναι η εξέλιξη μεταξύ των διαφόρων ειδών καφέ. Ο ελληνικός καφές καλύπτει διαχρονικά το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής κατανάλωσης, αλλά το μερίδιο συμμετοχής του βαίνει μειούμενο (2011: 48%). Η συμμετοχή του καφέ μηχανής (φίλτρου και espresso) στην αγορά είναι ανοδική (2011: 31%), και οφείλεται κυρίως στην αύξηση της κατανάλωσης του καφέ espresso. Τέλος, ο στιγμιαίος καφές συμμετείχε με ποσοστό περίπου 21% στο σύνολο της κατανάλωσης το 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας διαπιστώνεται ότι: οι συνολικές πωλήσεις των εταιρειών μειώθηκαν κατά 2,8% το 2010/09, ενώ τα μικτά κέρδη υποχώρησαν με έντονο ρυθμό (35%). Την ίδια περίοδο μείωση παρουσίασαν τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου), όπως και τα κέρδη EBITDA (-54,8% και -48% αντίστοιχα).protothema.gr