Αναστολή καταβολής των συντάξεων από 1η Ιανουαρίου σε όσους ασφαλισμένους του ΙΚΑ δεν προσήλθαν να απογραφούν, ζητά με έγγραφό της η Γενική Διεύθυνση Ασφαλίσεων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ από τις υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Σύμφωνα με το έγγραφο, για όλες αυτές τις συντάξεις, θα εκτυπωθούν καταστάσεις από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (ΗΔΙΚΑ), ενώ, η ειδική οθόνη καταγραφής μέσω Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων θα παραμείνει ενεργή μόνο για την πληρωμή των συντάξεων που αφορούν τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2012 (11/2012-12/2012).

Η καταγραφή φυσικής παρουσίας για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), του Ταμείων Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας (ΤΑΠΙΛΤ) και Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ (ΤΑΠ-ΟΤΕ) έληξε στις 26 Νοεμβρίου 2012.

Από την ίδια οθόνη θα μπορεί να εκδίδεται και ένταλμα για την πληρωμή του δώρου Χριστουγέννων 2012 για τις συντάξεις που έχουν ανασταλεί από 1 Ιανουαρίου 2013, εφ' όσον υφίσταται δικαίωμα χορήγησης δώρου Χριστουγέννων 2012.

Από 1ης Ιανουαρίου 2013 όσοι ασφαλισμένοι δεν θεμελίωσαν δικαίωμα θα επιβαρυνθούν με τρία επιπλέον έτη. Συγκεκριμένα, η πόρτα εξόδου θα ανοίγει με 40 χρόνια δουλειάς στα 62.


in.gr, με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ