Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η εξαγορά του συνολικού ποσοστού συμμετοχής της Société Générale (99,08%) στη Γενική Τράπεζα, μετά τη λήψη όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων, με τη συνολική επένδυση της Société Générale να διαμορφώνεται, κατόπιν προσαρμογών, στο ποσό των €460 εκατ., έναντι του ποσού των €444 εκατ. που είχε ανακοινωθεί στις 19 Οκτωβρίου 2012.

Με την προσθήκη της Γενικής Τράπεζας, ο Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς αποκτά μία πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και αυτοχρηματοδοτούμενη τράπεζα, βελτιώνοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική και στρατηγική του θέση.