Ιδιαίτερα αυστηροί είναι αυτή τη φορά, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εκταμίευση της δόσης, σύμφωνα με την τροποποιημένη δανειακή σύμβαση, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αριθ. 240 την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου.

Η στενή παρακολούθηση του προγράμματος δημοσιονομικής σύγκλισης και η αυστηρή εποπτεία, είναι αυτή που θα αποδεσμεύει τμηματικά τα εκάστοτε ποσά της δόσης από τον Μηχανισμό Στήριξης EFSF (EuropeanFinancial Stability Facility).

Στις διαδικασίες, προβλέπεται να προηγείται αίτημα χρηματοδότησης προς τον EFSF. Το αίτημα θα συνοδεύεται από «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» βάσει των γνωμοδοτήσεων από τις συνεργαζόμενες νομικές εταιρείες (Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton). Tα επί πλέον έσοδα (αυτά δηλ. που θα υπερβαίνουν τους στόχους και θα προέρχονται από ιδιωτικοποιήσεις), θα τιτλοποιούνται και θα αποδίδονται στον EFSF. Σε ότι αφορά την μετακύλιση των τόκων αυτή θα γίνεται μόνο εάν η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει πιστά τα συμφωνηθέντα.

Στους προγραμματισμένους τριμηνιαίους ελέγχους, η ομάδα εργασίας της τρόικας θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα υποδεικνύει διορθώσεις όταν χρειάζεται.

Για να γίνουν οι εκταμιεύσεις των 14,8 δισ. ευρώ από την Ευρωζώνη και των 3,4 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2013, θα ελέγχεται σε μηνιαία βάση αν το οικονομικό επιτελείο έχει υλοποιήσει τις δράσεις που έχουν συμφωνηθεί.

Η πρώτη βασική υποχρέωση είναι η ψήφιση του φορολογικού. Εάν αυτό υπερψηφιστεί εντός του Ιανουαρίου θα εκταμιευθούν και τα 9,2 δισ. ευρώ τον επόμενο μήνα.

Στην τροποποιημένη σύμβαση προβλέπεται ρητά, ότι η Ελλάδα θα υποχρεούται να ενημερώνει τον EFSF εάν μεταξύ της ημερομηνίας του πιστοποιητικού των νομικών συμβούλων και της ημερομηνίας εκταμίευσης έχει προκύψει κάποια αλλαγή που θα καθιστά ανακριβές οτιδήποτε περιέχεται στο πιστοποιητικό.

Επισημαίνεται επίσης στη σύμβαση ότι το Ταμείο θα πρέπει να έχει λάβει γνωμοδοτήσεις από τις Cleary, Gottlieb Steen & Hamilton ή και τις συνεργαζόμενες με αυτές δικηγορικές εταιρείες σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις των δανείων και των ομολόγων.

Ιδιωτικοποιήσεις

Όσον αφορά στα έσοδα του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων, προβλέπεται ότι οι επιπλέον εισπράξεις από τον ετήσιο στόχο των αποκρατικοποιήσεων θα τιτλοποιούνται και με τη μορφή ειδικού ομολόγου θα αποδίδονται στον μηχανισμό, προκειμένου να αποπληρώνεται μέρος των 11,3 δισ. ευρώ τα οποία πρόκειται να διατεθούν για την επαναγορά χρέους.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από τη σύμβαση, ο EFSF διατηρεί από την πλευρά του το δικαίωμα να μην κάνει αποδεκτά αυτά τα ομόλογα.

Επίσης, προβλέπεται ότι από την 1η Ιανουαρίου 2017 και μετά η Ελλάδα θα καταβάλλει επιπλέον τόκους 2% στον EFSF για το δάνειο των 11,3 δισ. ευρώ.

 

zougla.gr