Το Δημόσιο θα εκδώσει σήμερα, Τρίτη, έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους 1 δισ. ευρώ, όπως έχει ανακοινώσει ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 21η Δεκεμβρίου.

Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.


in.gr