Σε μια ιδιαίτερη κρίσιμη περίοδο που το ζητούμενο είναι η εξασφάλιση προσθετικών πόρων, η Περιφέρεια Κρήτης κατάφερε να διασφαλίσει το ποσό των 11 εκατομμυρίων ευρώ, για να συντελεστούν απαλλοτριώσεις και να προχωρήσουν κρίσιμα έργα που εκτελούνται από το ΕΣΠΑ. Έργα που αφορούν στην τοπική ανάπτυξη, στις υποδομές και στην οδική ασφάλεια.

Μάλιστα από το συνολικό ποσό,  τα 10 εκατομμύρια ευρώ είναι από εθνικούς πόρους και σημειωτέον πέραν του ορίου πιστώσεων που προβλέπεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενώ το 1,5 εκατομμύριο ευρώ είναι από συγχρηματοδότηση.

«Πρόκειται για μια ευτυχή κατάληξη στη διεκδίκησή μας και αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα. Έχουμε πει από την πρώτη ημέρα της αιρετής Περιφέρειας ότι προτεραιότητα μας είναι οι προσθετικοί πόροι στο νησί και σε αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε συνεχώς. Η Περιφέρεια Κρήτης δεν περιορίζεται στο ΕΣΠΑ και στα προκαθορισμένα κονδύλια που της αναλογούν, καθώς βρίσκεται σε διαρκή αναζήτηση προσθετικών πόρων, προς όφελος των κατοίκων του νησιού» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης.

Τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε απαλλοτριώσεις αναγκαίες για την κατασκευή του έργου «Κόμβος Κουνάβων-Χουδετσίου», ενώ άλλα 5,5 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε απαλλοτριώσεις του έργου «Καλέσσα- Κρουσώνας», που είναι σ’ εξέλιξη.

Μάλιστα σήμερα από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης έγινε στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρακατάθεση ποσού ύψους

5.408.886 ευρώ για την αποζημίωση των ιδιοκτητών που θίγονται από την κατασκευή του έργου «Κόμβος Κουνάβων-Χουδέτσι». Με την  εξέλιξη αυτή συντελείται η απαλλοτρίωση του έργου προκειμένου να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής του. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση που θα αναβαθμίσει τον ήδη κατασκευασμένο δρόμο Χουδέτσι-Λιγόρτινος-Πύργος, δεδομένου ότι ο κατασκευασμένος δρόμος θα συνδεθεί με τον κόμβο Κουνάβων, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί και η αναγκαία πρόσβαση στον κάθετο άξονα Ηρακλείου- Βιάννου.

Το υπόλοιπο ποσό (5,5 εκατομμύρια ευρώ) για τις αποζημιώσεις των απαλλοτριώσεων  στο έργο Γάζι- Κρουσώνας, αναμένεται να παρακατατεθεί μέχρι την Παρασκευή.