Ουρές σχημάτισαν οι τρίτεκνοι του Ν. Ηρακλείου για να προμηθευτούν τρόφιμα από τις αποθήκες της ΚΣΟΣ στο Ηράκλειο. Η κίνηση είναι μια πρωτοβουλία του Συλλόγου τριτέκνων, προκειμένου να ενισχυθούν οι συγκεκριμένες οικογένειες για τις γιορτές.

Σήμερα τρόφιμα έλαβαν περίπου 350 οικογένειες και υπολογίζεται το επόμενο διάστημα να γίνει το ίδιο με όλες τις οικογένειες - μέλη του Συλλόγου που ξεπερνούν τις 3000.  

Εξάλλου στους δικαιούχους θα δοθεί, τις επόμενες μέρες(εκτός από ζημαρικά και τυρί) θα δοθεί και λάδι.