Λήγει τη Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου η απογραφή των συνταξιούχων του ΟΑΕΕ με υποχρεωτική φυσική παρουσία στην τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ, όπου τηρείται  ο λογαριασμός του συνταξιούχου. Να σημειωθεί πως η απογραφή είναι υποχρεωτική.

Όσοι εξαιρούνται από την παραπάνω διαδικασία προσέλευσης στα Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛΤΑ, οφείλουν να απογραφούν με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στα κατά τόπους  Περιφερειακά Τμήματα του Οργανισμού.

Όσοι από τους συνταξιούχους του ΟΑΕΕ, δεν έχουν ακόμα απογραφεί,  θα πρέπει να προσέλθουν οπωσδήποτε για την απογραφή τους το αργότερο μέχρι τις 31/12/12, δεδομένου ότι παράλειψή της, συνεπάγεται αναστολή καταβολής της σύνταξης.

Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, παρέχονται πληροφορίες, είτε στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΕ, είτε στα Τμήματα του Οργανισμού.

 

protothema.gr