Την Τετάρτη 19/12/2012 η Δήμαρχος Φαιστού  κ. Μαρία Πετρακογιώργη Ανυφαντάκη, υπέγραψε στο γραφείο της την εργολαβική σύμβαση αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α Γαλιάς στη θέση Φαράγγι με τον εκπρόσωπο της εταιρείας «Μ. Αποστολίδης & ΣΙΑ ΕΕ» κ. Μιχάλη Αποστολίδη.

Ο παραπάνω ανάδοχος, αναδείχθηκε κατά τη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 21/08/2012 και υποχρεούται να παραδώσει το έργο στο χρονικό διάστημα που ορίζει η σύμβαση. Να σημειωθεί ότι το έργο αποκατάστασης Χ.Α.Δ.Α Γαλιάς του Δήμου Φαιστού εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων»- Ε.Π. «Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής. Το παραπάνω έργο και ο ανάδοχος εγκρίθηκε και επιλέχθηκε από τη δημοπρασία με προσφερόμενη έκπτωση 3%.

Με την ολοκλήρωση  υπογραφής της σύμβασης ξεκινά άμεσα να υλοποιείται ένα πολύ σημαντικό έργο με κόστος του να ανέρχεται στα 31.522,63€ και θα αποκαταστήσει το Χ.Α.Δ.Α Γαλιάς, με ένα σύγχρονο, που πληροί όλες τις περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές. Με αφορμή της υπογραφή της σύμβασης, η Δήμαρχος Φαιστού εξέφρασε την ικανοποίηση της που ένα σημαντικό έργο οδεύει προς υλοποίηση επισημαίνοντας ότι η Δημοτική Αρχή, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες, υλοποιεί σημαντικά αναπτυξιακά έργα που κύριο στόχο έχουν την προστασία του περιβάλλοντος.