Την Πέμπτη 20-12-2012 και ώρα 1:30 το μεσημέρι, παρουσία του Περιφερειάρχη Κρήτης κου Σταύρου Αρναουτάκη, θα υπογραφεί στην Π.Ε. Χανίων Σύμβαση για το Έργο : «Δελτίο συνθηκών ασφαλείας επαρχιακής οδού Καλουδιανά – Κεφάλι – Χρυσοσκαλίτισσα, 1ο Υποέργο Αντιστήριξης πρανών στο τμήμα Τοπόλια – Κατσοματάδο».

Το παραπάνω έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και ο Π/Υ του είναι 4.250.000 € με Φ.Π.Α.

Εργολάβος του έργου είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΤΕΒΕ».