Στην ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς τη χωροταξία και την πολεοδόμηση, προσβλέπει το υπουργείο Περιβάλλοντος, μετά την υπογραφή της εγκυκλίου «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού», από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Σταύρο Καλαφάτη.

Ειδικότερα, με την εγκύκλιο αυτή το υπουργείο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, στοχεύει στην ασφάλεια δικαίου για όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της θα αποφευχθούν φαινόμενα αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους υπηρεσίες δόμησης.

Σημειώνεται δε, ότι η συγγραφή των περιεχομένων της εγκυκλίου έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι Σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΠΜΕ, ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΔΑΤΜ) και η Επαγγελματική και Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).

Τέλος, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, από την εφαρμογή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ) του 1985, δεν έχει υλοποιηθεί αντίστοιχου εύρους και μεγέθους πρωτοβουλία.

 

in.gr