Συνεδριάζει αύριο Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου η Οικονομική Επιτροπή, στις 09:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Καταστήματος Ηρακλείου, με τα παρακάτω θέματα:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση σχεδίου για την 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης και των Π.Ε. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων οικονομικού έτους 2012 και εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο της ψήφισής του.

2. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού Περιφέρειας Κρήτης για το οικονομικό έτος 2013.

3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ Κ.Σ. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ασφαλτόστρωση παράπλευρων δρόμων και αποκατάσταση παλαιών υφιστάμενων δρόμων στον οδικό άξονα Ηράκλειο – Βιάννος και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, αναδόχου: «Ασφαλτική – Λατομική Α.Ε.».

4. Έγκριση σύστασης επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Ο.Δ. ΚΡΗΤΗΣ 3ο Υποέργο: «Βελτίωση - συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης του Ε.Ο.Δ. Κρήτης», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

5. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιώσεις Κτιριακών, Ηλεκτρομηχανολογικών Υποδομών - Εγκαταστάσεων του Γ.Ν. – Κ.Υ. Νεάπολης Διαλυνάκειο».

6. Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «AΜΕΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν XANIΩΝ (9η ΦΑΣΗ 2010 - ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)», αναδόχου ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗ.

7. Έγκριση Παράτασης χρόνου παραχώρησης ενός (1) μηχανήματος έργων (ισοπεδωτή) στο Δήμο Φαιστού.

8. Άσκηση ένδικων μέσων για τον Καταλογισμό δαπάνης ποσού 73.611,57 € για εργασίες αποκατάστασης λόγω κακοτεχνιών στο έργο Καρτερός – Επισκοπή που αφορούν παλιότερες εργολαβίας των οποίων διαλύθηκε η σύμβαση.

9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης 550,00 € για την επιμέλεια μεταφράσεων και τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό εντύπων τουριστικής προβολής της ΠΕ Χανίων.

10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες δημοσίων σχέσεων.

11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Ηρακλείου.

12. α)Ματαίωση αποτελεσμάτων του πρόχειρου διαγωνισμού (αρ. Δ/ξης 119376/49036/05-12-12) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση εργασιών καθαριότητας στα κτίρια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο και των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου που εγκρίθηκε με την αριθμ. 707/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

β)Δίμηνη παράταση της ισχύουσας σύμβασης και

γ)Έγκριση σχεδίου Διακήρυξης επαναληπτικού διαγωνισμού και ορισμός της ίδιας επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

13. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες της Δ/νσης Οικονομικού της Περιφέρειας Κρήτης.

14. Κατακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης οδών και υάλινων σφαιριδίων προϋπολογισμού 60.000 ΕΥΡΩ μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (119407/49051/5.12.2012).

15. Κατακύρωση ή μη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου ψυχρού ασφαλτομίγματος προϋπολογισμού 60.000 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α (Αρ. Διακ/ξης 119402/4908/5.12.2012).

16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αναπαραγωγή του cd Cretan diet.