Ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους εξέδωσε την Πέμπτη ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας (με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου), σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 31,9 δισ. ευρώ, περίπου, με εξάμηνα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου 11,29 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF).

«Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συμμετοχή των πιστωτών μας σε αυτό το σημαντικό βήμα για τη μείωση του χρέους μας», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Στέλιος Παπαδόπουλος.

Η μέση τιμή της επαναγοράς ήταν το 33,8% επί της ονομαστικής αξίας των ομολόγων. Δηλαδή, για κάθε 100 ευρώ χρέους το Ελληνικό Δημόσιο έδωσε 33,8 ευρώ.

 

in.gr