Κοιτάξτε πως αντιλαμβάνονται τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό στο Βέλγιο. Δημόσιος χώρος με μηδαμινό κόστος.

Κάποιοι πέρασαν αλλά δεν ακούμπησαν. Διότι δεν είναι το θέμα να φύγεις από το χωριό. 

Το δύσκολο είναι να φύγει το χωριό από μέσα σου.


Εurope vs Βalkan

Κ.Σ