Την παράταση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 των Προγραμμάτων για τα «Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων» (ΚΗΦΗ) και τα «Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας» ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών Ευρ.Στυλιανίδης και ο υφυπουργός Εργασίας Ν.Παναγιωτόπουλος.

Οι 68 δομές ΚΗΦΗ εξυπηρετούν σήμερα 1.521 ηλικιωμένους, ενώ οι εργαζόμενοι ανέρχονται σε 276.

Ο υφυπουργός Εργασίας τόνισε ότι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων εξασφαλίστηκε μέσα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ( ΕΚΤ), ενώ το 2013 θα είναι έτος αξιολόγησης αυτών των δομών από φορείς του υπουργείου.

 

in.gr