Δύο έργα ανανεώσιμης ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν στην Ελλάδα περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα NER 300 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο παρέχει χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1,2 δισ. Ευρώ, ένα εκ των οποίων χωροθετείται στην Ανατολική Κρήτη.

Πρόκειται για τα έργα CSPc Minos και το CSPc Maximus, των οποίων η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 86,5 εκατ. ευρώ.

Το CSPc Minos θα λάβει 42 εκατ. ευρώ και αφορά την κατασκευή ηλιοθερμικού σταθμού στην Ανατολική Κρήτη, όπου n ηλιακή ακτινοβολία χρησιμοποιείται για την παραγωγή θερμότητας και στη συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Το CSPc Maximus θα λάβει 44,5 εκατ. ευρώ και αφορά την ανάπτυξη ηλιακών πιάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία.

Τα 23 συνολικά έργα που εγκρίθηκαν θα συγχρηματοδοτηθούν με τα έσοδα που προέρχονται από την πώληση των 200 εκατομμυρίων δικαιωμάτων εκπομπής από το απόθεμα για νεοεισερχόμενους (NER) του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της E.E.

Η αρμόδια για την κλιματική δράση Επίτροπος, κ. Connie Hedegaard, δήλωσε τα εξής: «Τα Χριστούγεννα ήρθαν φέτος νωρίτερα: η σημερινή απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην πολιτική της ΕΕ για το κλίμα. Το πρόγραμμα NER300 είναι ένας μηχανισμός «Robin Hood» ο οποίος υποχρεώνει τους ρυπαίνοντες να πληρώνουν για μεγάλης κλίμακας επίδειξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι επιχορηγήσεις ύψους 1,2 δισεκατ. ευρώ - που καταβάλλουν οι ρυπαίνοντες - θα συμβάλουν στη μόχλευση περαιτέρω ποσού 2 δισ. ευρώ υπό μορφή ιδιωτικών επενδύσεων στα 23 επιλεγμένα έργα επίδειξης χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Αυτό θα βοηθήσει την ΕΕ να διατηρήσει την πρωτοπόρο θέση της όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και να δημιουργήσει άμεσα θέσεις εργασίας στην ΕΕ.»

Από τη στιγμή που θα αρχίσουν να λειτουργούν τα έργα αυτά θα αυξηθεί συνολικά η ετήσια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην Ευρώπη κατά περίπου 10 TWh, ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση καυσίμων άνω του ενός εκατομμυρίου επιβατικών αυτοκινήτων. Το σημαντικότερο είναι ότι επιδιώκεται η επιτυχής επίδειξη τεχνολογιών που στη συνέχεια θα συμβάλουν στην σημαντική αύξηση της παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές σε ολόκληρη την ΕΕ.

Στο σύνολο των έργων που θα προκριθούν θα προσληφθούν κατά τη φάση κατασκευής (τα προσεχή 3-4 έτη) αρκετές χιλιάδες εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης. Όταν τα έργα θα είναι έτοιμα να λειτουργήσουν, θα χρειάζονται περίπου χίλιοι εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης τα προσεχή 15-20 έτη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Θετικές συνέπειες αναμένονται επίσης στην οικονομική μεγέθυνση και στην απασχόληση σε ολόκληρη την κλίμακα της αλυσίδας προμηθευτών του τομέα.


με πληροφορίες από europa.eu/ econews.gr