«Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα συνεισέφερε αποφασιστικά στην επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς των νέων ελληνικών ομολόγων που ολοκληρώθηκε πρόσφατα, συμβάλλοντας στην παραμονή της χώρας στο ευρώ και τη μείωση του δημοσίου χρέους για 2η φορά. Από τη συμμετοχή στο PSI και την πρόσφατη επαναγορά των νέων ελληνικών ομολόγων, η Τράπεζα Πειραιώς υπέστη σημαντική οικονομική ζημία.

Με την ανακεφαλαιοποίηση που πραγματοποιείται αποκαθίστανται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, έτσι ώστε η Τράπεζα Πειραιώς από ισχυρότερη θέση -μετά και τις πρόσφατες εξαγορές- να ανταποκριθεί στις αναπτυξιακές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.» ανέφερε σε δηλώσεις ο πρόεδρος του ΔΣ της Τράπεζας Πειραιώς, Μιχάλης Σάλλας, με αφορμή τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων 9μηνου για το 2012.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ομίλου, σε ζημία 1,253 δισ.ευρώ διαμορφώθηκαν στο εννεάμηνο του 2012 τα προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου Πειραιώς, ενώ τα μετά από φόρους αποτελέσματα για το ενέαμηνο 2012 τα αναλογούντα στους μετόχους από τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες, διαμορφώθηκαν σε ζημιές 629 εκατ, ευρώ με τις μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες να εμφανίζουν κέρδη 13 εκατ.ευρώ (εκ των οποίων τα 9 εκατ,ευρώ κέρδος από τη διάθεση της θυγατρικής στις ΗΠΑ).

Οι καταθέσεις του Ομίλου στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν σε 33,3 δισ. ευρώ Οι καταθέσεις στην Ελλάδα με την ενσωμάτωση της ATEbank διαμορφώθηκαν σε 28,9 δισ.ευρώ. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, μετά τις εκλογές στα μέσα Ιουνίου 2012, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σταθεροποιήθηκαν.

Αντίστοιχα οι καταθέσεις από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 4,4 δισ. ευρώ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα για το 9μηνο του 2012 του Ομίλου σε μορφή pdf