Απαντώντας σε Αναφορά που είχε καταθέσει ο βουλευτής Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ.Μανόλης Στρατάκης σχετικά με την ασφαλιστική κάλυψη των ζημιών από παγετό-χιονόπτωση-χαλαζόπτωση σε καλλιέργειες του Δήμου Βιάννου από την πρόσφατη θεομηνία, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ.Σκανδαλίδης αναφέρει τα εξής:

"Για τις καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές που προξενήθηκαν από παγετό-χιονόπτωση, καθώς και χαλαζόπτωση, που σημειώθηκαν στις 10 και 11 Δεκεμβρίου 2010, κυρίως σε ελαιοκαλλιέργειες, αλλά και καλλιέργειες κηπευτικών θερμοκηπίου, στο Δήμο Βιάννου, το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων άρχισε αμέσως μετά τη λήξη της υποβολής δηλώσεων εκ μέρους των παραγωγών.

Δόθηκε προτεραιότητα στις ευαίσθητες καλλιέργειες (καλλιέργειες κηπευτικών), για τις οποίες το έργο των εξατομικευμένων εκτιμήσεων σύντομα θα ολοκληρωθεί και συνεχίζεται για τις υπόλοιπες.

Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν στους πληγέντες παραγωγούς μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων.

Από το προαναφερόμενο αίτιο ζημιές στην παραπάνω περιοχή προξενήθηκαν και σε ζωικό κεφάλαιο, κυρίως σε αιγοπρόβατα, για τις οποίες ζημιές το έργο των εκτιμήσεων ολοκληρώθηκε και σύντομα θα καταβληθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους.

Ωστόσο, ζημιές από το παραπάνω αίτιο προξενήθηκαν και σε πάγιο (στάβλοι, θερμοκήπια κλπ.) και φυτικό κεφάλαιο (σπασίματα κλάδων σε ελαιόδεντρα), μη καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ, αρμοδιότητας ΠΣΕΑ, για τις οποίες το έργο των καταγραφών έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Στη συνέχεια, οι ζημιές του παγίου και φυτικού κεφαλαίου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που απαιτεί ο Κανονισμός Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων και οι Κονοτικές Κατευθυντήριες Γραμμές, για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της Γεωργίας και Δασοκομίας 2007-2013 (2006/C 319/EK), θα ενταχθούν σε πρόγραμμα χορήγησης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) το οποίο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Ε.Ε., ενώ οι αντίστοιχες ενισχύσεις θα καταβληθούν στους δικαιούχους παραγωγούς μετά την έγκριση του προγράμματος και, οπωσδήποτε, μετά την επιβεβαίωση αποκατάστασης-αντικατάστασης των ζημιών.


Ενισχύεται ο ΕΛΓΑ

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΓΑ, για την έγκαιρη διεξαγωγή των εκτιμήσεων, έχει προβεί σε ενίσχυση του τοπικού υποκαταστήματος με ικανό αριθμό μονίμων γεωπόνων, ενώ επίκειται η άμεση ενίσχυση του εν λόγω Υποκαταστήματος με 20 επιπλέον συμβασιούχους γεωπόνους, έτσι ώστε σύντομα να ολοκληρωθεί το έργο των εκτιμήσεων.

Επίσης, ο ΕΛΓΑ έχει ήδη ζητήσει τη συνδρομή από γεωτεχνικό προσωπικό και από την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ήδη διατέθηκαν επτά γεωπόνοι".