Από τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους ότι οι εξετάσεις για την απόκτηση Ειδικής Άδειας Οδήγησης (ΤΑΧΙ) θα διενεργηθούν στα γραφεία της Υπηρεσίας στις 25-01-2013, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 10 π.μ.

Η Υπηρεσία θα δέχεται κατάθεση δικαιολογητικών έως και την Δευτέρα 21-01-2013