Επιστολή απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου προς την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας με θέμα τη διαθεσιμότητα υπαλλήλων Ο.Τ.Α.. Στην επιστολή του ο κ. Κουκιαδάκης προτείνει να συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή Θεσμών της ΕΝ.ΠΕ. για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση γιατί "η διαθεσιμότητα των υπαλλήλων Ο.Τ.Α. εκτός του ότι ανατρέπει τη ζωή δύο χιλιάδων (σε πρώτη φάση) εργαζομένων, πλήττει ταυτόχρονα τον κεντρικό πυρήνα της αυτοδιοίκησης".

Η επιστολή αναλυτικά:

"Οι διατάξεις του ν. 4092/2012 για τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων Δ.Ε. διοικητικού, οικονομικού και γραμματέων, εκτός του ότι ανατρέπει τη ζωή δύο χιλιάδων (σε πρώτη φάση) εργαζομένων, πλήττει ταυτόχρονα τον κεντρικό πυρήνα της αυτοδιοίκησης, την αυτοτέλειά της, ενώ λόγω των τεράστιων κενών στις υπηρεσίες των Περιφερειών, αδυνατίζει πλήρως η δυνατότητά τους να ασκήσουν τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί ή τους ανατίθενται, στις περισσότερες περιπτώσεις χωρίς την ταυτόχρονη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων, ιδίως αν ληφθεί υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτών παρακρατείται (υπεξαιρείται) από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ι. Η διάταξη του άρθρου 102 παρ. 2 εδ. α κατοχυρώνει την διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. «Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια» αναφέρει.
Από τη διατύπωση της διάταξης και συγκεκριμένα, από τη μη αναγραφή της επιφύλαξης του νόμου σε αυτή συνάγεται ότι η αυτοτέλεια των τοπικών οργανισμών (οικονομική και διοικητική) κατοχυρώνεται απεριόριστα απέναντι στη νομοθετική λειτουργία (βλ. Αθαν. Ράϊκου Συντ. Δικ., τόμος Α΄, τεύχος Γ΄σελ. 63).

Διοικητική αυτοτέλεια σημαίνει εν προκειμένω ότι οι Ο.Τ.Α. διαχειρίζονται με δική τους ευθύνη τις υποθέσεις τους, δηλαδή τα όργανά τους ενεργούν στο πλαίσιο των νόμων ελεύθερα, μη υποκείμενα σε εντολές των οργάνων του κράτους ή οποιουδήποτε άλλου φορέα δημόσιας εξουσίας. Η διοικητική αυτοτέλεια περιλαμβάνει το δικαίωμα των τοπικών οργανισμών να αποφασίζουν κυριαρχικά, πως θα διεκπεραιώσουν τις υποθέσεις τους και να εκτελούν τις αποφάσεις τους με δικά τους όργανα.

ΙΙ. Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, ενώ υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (μετά την τροποποίηση του Συντ.) συντρέχει τεκμήριο αρμοδιότητας για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων.

Ο Νόμος καθορίζει το εύρος και τις κατηγορίες των τοπικών υποθέσεων, καθώς και την κατανομή τους στους επιμέρους βαθμούς.
Η διάταξη αυτή όπως προκύπτει από τη σαφή διατύπωσή της («των υποθέσεων») αναθέτει τη διαχείριση όλων των τοπικών υποθέσεων στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. Δεδομένου ότι η διάταξη δεν περιλαμβάνει την επιφύλαξη του νόμου, ο κοινός νομοθέτης δεν μπορεί να αφαιρεί οποιαδήποτε τοπική υπόθεση από τις αρμοδιότητες των Ο.Τ.Α. (Ολετε 3/94/90, 119/2001, 1333/2000), ούτε να μεταβιβάζει αρμοδιότητες χωρίς τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων (ΣτΕ 2599/2011 ως 506/2010).

ΙΙΙ. Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος έχει κυρωθεί με το ν. 1850/1989 και έχει αυξημένη τυπική ισχύ (άρθρο 28 του Συντ.) επιτάσσει την αναγνώριση της αρχής της τοπικής αυτονομίας. Η τοπική αυτονομία περιλαμβάνει το δικαίωμα των Ο.Τ.Α. να θέτουν κανόνες δικαίου (κανονιστική αυτονομία) και να καθορίζουν τους πολιτικούς τους στόχους (πολιτική αυτονομία). Η άποψη αυτή ενισχύεται από τη διατύπωση του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄του Συντ. που επιτρέπει την έκδοση κανονιστικών πράξεων για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και του άρθρου 28 που αναγνωρίζει αυξημένη ισχύ στους κανόνες διεθνούς δικαίου που κυρώνονται με νόμο.

Οι διατάξεις αυτές του ν. 4092/2012 παραβιάζουν ευθέως τις προηγούμενες διατάξεις του Συντάγματος, επεμβαίνουν στον κεντρικό πυρήνα, την πεμπτουσία της αυτοδιοίκησης, την αυτοτέλειά τους κατά τις παραπάνω διατάξεις του Συντάγματος, την «αυτονομία» τους (κανονιστική και πολιτική), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αντινομίας, οι οποίες μετά την Επικύρωσή τους με νόμο, έχουν αυξημένη τοπική ισχύ (άρθρο 28 Συντ.)

Το ισχύον Σύνταγμα μας επιτρέπει να στηρίξουμε πραγματικά και ουσιαστικά τους συνεργάτες μας και να διασφαλίσουμε τη συνταγματική κατοχυρωμένη, αλλά ποικιλοτρόπως στη βαλλόμενη, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης.

Με αυτές τις σκέψεις προτείνω να συνεδριάσει άμεσα η Επιτροπή Θεσμών της ΕΝ.ΠΕ., προκειμένου να εισηγηθεί στο Δ.Σ. τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, για να αντιμετωπισθεί η επίθεση αυτή, η οποία, με αφορμή την οικονομική κρίση, επιδιώκει την απαξίωση του θεσμού, ο οποίος διατηρεί την αξιοπιστία του στην κοινωνία, βρίσκεται κοντά στους πολίτες και, παρά τις δυσκολίες, δίδει απαντήσεις και λύσεις στα προβλήματά του, αλλά και ενοχλεί όσους ονειρεύονται την ανασύσταση του Ναπολεόντειου κράτους."